Aktualności

Szanowni Państwo,
z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „MówiAAC wierszem” zostaje tymczasowo zawieszony. Termin nadsyłania nagrań zostaje wydłużony do 31.10.2020 r., natomiast rozstrzygnięcie konkursu zostaje tymczasowo wstrzymane. O zmieniającej się sytuacji uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w  dniu dzisiejszym,  tj. 27.10.2020 r. z uwagi na potrzebę ochrony zdrowia uczniów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny m.st. Warszawy wydał pozytywną opinię o zawieszeniu zajęć w Szkole Przysposabiającej do Pracy nr 5 w dniach 26.10.2020 - 8.11.2020 r..

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektra Sanitarnego m.st. Warszawy

Szanowni Państwo,

informujemy, że do  dnia dzisiejszego,  tj. 27.10.2020 mamy zgłoszonych łącznie 5 przypadków zachorowania na COVID-19 wśród naszych pracowników. Wszyscy pracownicy i rodzice uczniów z tzw. bliskiego kontaktu z osobami chorymi zostali indywidualnie powiadomieni. Każdorazowo zgłaszane są również sprawy do Sanepidu, na które nie otrzymujemy odpowiedzi.

W związku z powyższym oraz na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów podejmujemy decyzję i zawieszamy pracę w szkole przysposabiającej do w trybie stacjonarnym w okresie od 26 października 2010r. do 8 listopada 2020 r. oraz informujemy o przejściu w tryb pracy zdalnej na zasadach i w sposób ustalony z wychowawcą klasy.

Decyzja Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 85

Zajęcia w szkole podstawowej w tym okresie odbywają się w trybie stacjonarnym do czasu zajścia istotnych wydarzeń lub wprowadzenia kolejnych odgórnych obostrzeń, które będą powodem zmiany decyzji.

Szanowni Państwo,

informujemy, że na dzień dzisiejszy, tj. 23.10.2020 r. otrzymaliśmy informację o kolejnym potwierdzonym przypadku zachorowania na COVID-19 wśród naszych pracowników. Ostatni kontakt tej osoby ze szkołą był w dniu 20.10. 2020 r. Pracownicy i Rodzice uczniów, którzy mieli bliski kontakt z tą osobą zostali indywidualnie powiadomieni.

W związku z powyższym oraz na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów podejmujemy decyzję i zawieszamy pracę w szkole przysposabiającej do  w trybie stacjonarnym  w okresie od 26 października 2010r. do 8 listopada 2020 r. oraz informujemy o przejściu w tryb pracy zdalnej na zasadach i w sposób ustalony z wychowawcą klasy.

Zajęcia w szkole podstawowej w tym okresie będą odbywać się w trybie stacjonarnym do czasu zajścia istotnych wydarzeń lub wprowadzenia kolejnych odgórnych obostrzeń, które będą powodem zmiany decyzji.

Szanowni Państwo,

informujemy, że na dzień dzisiejszy, tj. 21.10.2020 otrzymaliśmy zgłoszenie o jednym potwierdzonym przypadku zachorowania na COVID 19 wśród naszych pracowników. Ostatni kontakt tej osoby ze szkołą był w dniu 13. 10. 2020 r. Pracownicy i Rodzice uczniów, którzy mieli bliski kontakt z tą osobą zostali indywidualnie powiadomieni i poproszeni o zatrzymanie swoich dzieci w domach w dniach 22 i 23. 10. 2020 r. Sprawa została zgłoszona do Sanepidu i do Biura Edukacji.

O zmieniającej się sytuacji będziemy informować na bieżąco.

Szanowni Państwo,

w związku z wystąpieniem zachorowań na koronawirusa wsród najbliżyszych osób naszych pracowników oraz poddaniu się kilkorga naszych pracowników testom w kierunku tej choroby, prosimy o baczną obserwację dzieci pod kątem wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych oraz, o ile jest to możliwe pozostawienie dzieci w domach w najbliższym czasie.

Jednocześnie informujemy, że sprawa zgłoszona jest do Sanepidu i Biura Edukacji. W obecnej chwili Biuro Edukacji wyraziło zgodę na zawieszenie zajęć w jednej z klas w dniu  22 i 23 października 2020 r.

Prosimy na bieżąco śledzić informacje zamieszczane na stonie internetowej szkoły, ew. czekać na kontakt telefoniczny ze szkoły - w każdej sytuacji tego wymagającej, będziecie Państwo indywidualnie powiadamiani.

Rok 2020 został ogłoszony Rokiem Jana Pawła II w związku z 100 rocznicą urodzin naszego Wielkiego Rodaka. Aby upamiętnić rocznicę, w naszej szkole realizowany był Projekt WIE „Wspomnienia o Św. Janie Pawle II". Projekt składał się z wielu działań tj.:

  • Konkurs wiedzy o Św.Janie Pawle II

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym,  po południu Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło zmiany w zakresie funkcjonowania szkół od poniedziałku 19 października.2020 r::

"Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczęszczają do szkoły na terenie objętym strefą czerwoną będą mieli lekcje na odległość. Natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczą się w placówkach objętych strefą żółtą, będą uczyli się w trybie mieszanym (hybrydowym). W obu strefach będą wyjątki, dotyczyć będą m. in. szkół specjalnych, szkół specjalnych w zespołach, internatów, szkół i placówek w kształceniu zawodowym i ustawicznym – w zakresie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych"

W związku z tym, w Szkole Przysposabiającej do Pracy nr 5  odbywać się będzie nauczanie stacjonarne. Uczniowie będą mieli zapewnioną naukę, wychowanie a także zajęcia

rewalidacyjne.

 

 

Przetarg nieograniczony nr 15/MBFO/ZSS85/2/20

Ogłoszenie nr 595900 - N- 2020 z dnia 2020-10-12 r. Zespół Szkół Specjalnych nr 85 w Warszawie. Remont systemu wentylacji kuchni - ETAP I, w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 mieszczącym się w Warszawie przy ul. Elektoralnej 12/14

Dnia 24 września 2020 r odbył się VI Mazowiecki Mityng Olimpiad Specjalnych, który współorganizowaliśmy we współpracy z Oddziałem Regionalnym Olimpiady Specjalne Polska – Mazowieckie. Zmagania uczestników mityngu odbyły się w Warszawie, na terenie Uroczyska Las Młociny. Naszą szkołę reprezentowała grupa dziewięciu zawodników Klubu Elektoralna. Zawodnicy wzięli udział w preeliminacjach, a następnie w rywalizacji w grupach finałowych.

© 2022 Zespół Szkół Specjalnych nr 85
Wykonanie: Solmedia.pl