Szkoła istnieje od 1963 roku. Jest pierwszą w Polsce placówką zajmującą się edukacją oraz wychowaniem dzieci
i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Szkoła mieści się w budynku,
w którym przed II wojną światową miał swoją siedzibę szpital św. Ducha. Podczas wojny został zburzony, a w latach 50-tych XX w. odbudowany i przeznaczony na cele oświatowe.
Obecnie szkoła obejmuje edukacją uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym
i głębokim oraz z niepełnosprawnością sprzężoną (niepełnosprawność ruchowa, autyzm, niedosłuch, niedowidzenie).

Do szkoły podstawowej mogą uczęszczać dzieci i młodzież od 6 do 18 roku życia, z możliwością przedłużenia o jeden rok na każdym etapie nauki w szkole.
Ilość uczniów w klasach szkoły podstawowej: od 6 do 8 
Ilość uczniów w klasach z niepełnosprawnością sprzężoną: od 2 do 4
Świetlica obejmuje opieką uczniów od 7: 00 do 17:00

W SZKOLE PRACUJĄ

  • oligofrenopedagodzy 
  • psycholodzy
  • neurologopedzi
  • pedagodzy specjalni w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
  • rehabilitanci
  • terapeuci integracji sensorycznej, terapii ręki, terapii psychomotorycznej wg. Procus i Block
  • terapeuci treningu słuchowego Johansena
  • surdopedagodzy
  • tyflopedagodzy