Informacje ogólne

Szkoła istnieje od 1963 roku. Jest pierwszą w Polsce placówką zajmującą się edukacją oraz wychowaniem dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanymi znacznym. Szkoła mieści się w budynku, w którym przed II wojną światową miał swoją siedzibę szpital św. Ducha. Podczas wojny został zburzony, a w latach 50-tych XX w. odbudowany i przeznaczony na cele oświatowe. Obecnie szkoła obejmuje edukacją uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnością sprzężoną (niepełnosprawność ruchowa, autyzm, niedosłuch, niedowidzenie).

Do szkoły podstawowej mogą uczęszczać dzieci i młodzież od 6 do 20 roku życia, z możliwością przedłużenia okresu nauki:

- na I etapie edukacyjnym ( kl.I-III) o 1 rok

- na II etapie edukacyjnym (kl.IV-VIII) o 2 lata

Ilość uczniów w klasach szkoły podstawowej: do 8

 Ilość uczniów w klasach z niepełnosprawnością sprzężoną: od 2 do 4 

Świetlica obejmuje opieką uczniów od 7: 00 do 17:00

W SZKOLE PRACUJĄ

oligofrenopedagodzy 

psycholodzy

neurologopedzi

pedagodzy specjalni w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

rehabilitanci

terapeuci integracji sensorycznej, terapii ręki, terapii psychomotorycznej wg Procus i Block

terapeuci treningu słuchowego Johansena

surdopedgodzy

 • tyflopedagodzy

 

Statut SPS243

 

 

Partnerzy

MEN MKO Biuro Edukacji Szkoła W Ruchu
© 2024 Zespół Szkół Specjalnych nr 85
Wykonanie: Solmedia.pl