Informacje

Terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024:

- 17 listopada 2023 r.

-  2 maja 2024 r.

-  31 maja 2024 r.

 

W tych dniach nie planujemy wydawania obiadów.

 

Zarządzenie nr 16/2023 Dyrektora ZSS nr 85 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Państwo, informujemy, iż wszelkie opinie (psychologiczne, logopedyczne, pedagogiczne i inne) oraz zaświadczenia dotyczące uczniów wydawane są na pisemną prośbę rodziców/opiekunów prawnych.
Dokumenty wydane będą w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia prośby
Wzór pisma dostępny poniżej oraz w gabinecie psychologa/ pedagoga (pok.15) oraz w sekretariacie szkoły.

Prośba o wydanie opinii / zaświadczenia

 

Partnerzy

MEN MKO Biuro Edukacji Szkoła W Ruchu
© 2024 Zespół Szkół Specjalnych nr 85
Wykonanie: Solmedia.pl