Zajęcia edukacyjne

Szkoła podstawowa podzielona jest na dwa etapy nauczania: pierwszy etap nauki to klasy 1-3, drugi etap nauki to klasy 4-8.

Według podstawy programowej w szkole podstawowej realizowane są następujące zajęcia edukacyjne:
• funkcjonowanie osobiste i społeczne
• zajęcia rozwijające komunikowanie się
• zajęcia rozwijające kreatywność
• wychowanie fizyczne
• religia
Ponadto uczniowie uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych:
• zajęcia wspomagające rozwój
• zajęcia korygujące wady mowy
• rehabilitacja
• korekcja wad postawy
• integracja sensoryczna
Szkoła dysponuje również różnorodną ofertą zajęć dodatkowych:
• szkolny klub sportowy (SKS)
• trening umiejętności społecznych (TUS)
• zajęcia muzyczno-ruchowe
• taniec i śpiew z wykorzystaniem AAC
• zajęcia na pływalni
• gromada zuchowa i drużyna harcerska
• biblioterapia
• dogoterapia
• hipoterapia

W SZKOLE UCZYMY:
• porozumiewania się z innymi ludźmi
• samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych
• prawidłowych nawyków w zakresie higieny osobistej i wyglądu zewnętrznego
• dbałości o zdrowie i kondycję fizyczną
• zachowywania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią
• wykonywania czynności porządkowych
• przygotowywania prostych posiłków
• prawidłowego i kulturalnego spożywania posiłków
• uczestniczenia w życiu społeczności szkolnej
• wiedzy o najbliższym otoczeniu, kraju i świecie, przyrodzie
• czytania i pisania
• umiejętności matematycznych przydatnych w codziennym życiu
• obsługi komputera w podstawowym zakresie
• podejmowania wysiłku fizycznego
• wykonywania prac technicznych
• podtrzymywania motywacji do działania
• zagospodarowania czasu wolnego
• załatwiania prostych spraw na terenie szkoły
• rozwijania zainteresowań
• sposobów artystycznego wyrazu
• występowania przed publicznością
• umiejętności społecznych
• adekwatnego zachowania w miejscach publicznych i środkach komunikacji
• robienia zakupów
• korzystania z dóbr kultury: kina, teatry, biblioteki, muzea oraz walorów przyrody
• korzystania ze sprzętów sportowych: rower, hulajnoga, rolki
• techniki gry w badmintona, tenisa stołowego, bocce oraz pływania
• brania udziału w zawodach sportowych i konkursach

 TAK UCZYMY - film

 

Partnerzy

MEN MKO Biuro Edukacji Szkoła W Ruchu
© 2024 Zespół Szkół Specjalnych nr 85
Wykonanie: Solmedia.pl