Pierwszym etapem nauczania jest edukacja wczesnoszkolna obejmująca klasy 1-3. Na tym etapie głównym przedmiotem jest kształcenie zintegrowane, czyli zajęcia edukacyjne zawierające różne treści z zakresu, np. matematyki, języka polskiego, przyrody, plastyki, muzyki z rytmiką.
Natomiast na drugim etapie (kl. 4-6) treści nauczania podzielone są na poszczególne przedmioty: funkcjonowanie
w środowisku, plastyka, technika (np. edukacja multimedialna, zajęcia w pracowni gospodarstwa domowego), muzyka
z rytmiką, wychowanie fizyczne.

UCZYMY:

 • porozumiewania się z innymi ludźmi
 • samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych
 • przygotowywania prostych posiłków
 • wiedzy o najbliższym otoczeniu, kraju i świecie, przyrodzie
 • czytania i pisania
 • umiejętności matematycznych przydatnych w codziennym życiu
 • obsługi komputera w podstawowym zakresie
 • podejmowania wysiłku fizycznego
 • wykonywania prac technicznych
 • prawidłowych zachowań i nawyków w zakresie higieny osobistej i wyglądu zewnętrznego
 • dbałości o zdrowie
 • rozwijania zainteresowań
 • sposobów artystycznego wyrazu
 • podtrzymywania motywacji do działania


Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w lekcjach religii.