W budynku szkoły zniesione zostały bariery architektoniczne. Zainstalowano windy, szerokie drzwi, toalety dostosowano do osób niepełnosprawnych ruchowo.


SZKOŁA DYSPONUJE:

 • salami wyposażonymi w pomoce edukacyjne np. komputery, komunikatory, tablice multimedialne
 • gabinetami logopedycznymi
 • wielofunkcyjnym boiskiem
 • salą gimnastyczną
 • salami do zajęć korekcji wad postawy
 • salami integracji sensorycznej
 • salą doświadczania świata
 • pracowniami komputerowymi z dostępem do Internetu
 • stołówką
 • świetlicą szkolną
 • szatnią z szafkami uczniowskimi
 • gabinetem pielęgniarskim
 • placami zabaw
 • biblioteką