Baza szkoły

W budynku szkoły zniesione zostały bariery architektoniczne. Zainstalowano windy, szerokie drzwi, toalety dostosowano do osób niepełnosprawnych ruchowo.

SZKOŁA DYSPONUJE:
• salami wyposażonymi w pomoce edukacyjne np. komputery, komunikatory, tablice multimedialne
• gabinetami logopedycznymi
• wielofunkcyjnym boiskiem
• salą gimnastyczną
• salami do zajęć korekcji wad postawy
• salami integracji sensorycznej
• salą doświadczania świata
• pracowniami komputerowymi z dostępem do Internetu
• stołówką
• świetlicą szkolną
• szatnią z szafkami uczniowskimi
• gabinetem pielęgniarskim
• placami zabaw
• biblioteką
• pracownią gospodarstwa domowego 

Partnerzy

MEN MKO Biuro Edukacji Szkoła W Ruchu
© 2024 Zespół Szkół Specjalnych nr 85
Wykonanie: Solmedia.pl