Psycholog

 

psycholog - PDP

 

DZIEŃ TYGODNIA GODZINY PRACY
PONIEDZIAŁEK

 

WTOREK

 

ŚRODA

 

CZWARTEK

 

PIĄTEK

 

 

POMOC PSYCHOLOGICZNA KIEROWANA DO UCZNIÓW

 • Pomoc psychologiczna kierowana do uczniów w szkole polega na rozpoznaniu i zaspokojeniu indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz rozpoznaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.
 • Praca z uczniami prowadzona jest indywidualnie lub grupowo. W zależności od problemu są to spotkania o charakterze diagnostycznym lub terapeutycznym.
 • W indywidualnych przypadkach psycholog szkolny współpracuje z lekarzami specjalistami (np. psychiatra, dietetyk) w celu wypracowania optymalnej pomocy dla dziecka.
 • Wszelkie działania prowadzone są z poszanowaniem praw uczniów i przestrzeganiem praw osób niepełnosprawnych a także z zapewnieniem standardów bezpieczeństwa obowiązujących w placówce.
 • Prowadzona jest stała obserwacja uczniów w różnych sytuacjach szkolnych pod kątem dynamiki zmian i eliminowania skutków niepełnosprawności.
 • Wraz z zespołem nauczycieli prowadzona jest ocena aktualnego rozwoju psychofizycznego uczniów stanowiąca podstawę do stworzenia indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego lub jego modyfikacji.


POMOC PSYCHOLOGICZNA KIEROWANA DO RODZICÓW

 • Udzielanie porad dotyczących postępowania z osobą niepełnosprawną intelektualnie w różnych sytuacjach życiowych oraz przezwyciężania trudności.
 • Opracowywanie opinii psychologicznych o uczniach niezbędnych w orzecznictwie  sądowym, ubezwłasnowolnieniu i przyznawaniu świadczeń związanych z niepełnosprawnością.
 • Pomoc rodzicom w załatwianiu różnych spraw wynikających z zaopatrzenia uczniów niepełnosprawnych intelektualnie.
 • Wsparcie w poszukiwaniu miejsc pracy lub miejsc w warsztatach terapii zajęciowej i środowiskowych domach samopomocy dla uczniów kończących edukację.
 • Przekazywanie wyników otrzymanych z podsumowań programów realizowanych z uczniami na terenie szkoły w celu wskazania ich mocnych i słabszych stron - nad czym powinni popracować wraz z rodzicami.
 • Psychologiczne wsparcie rodziców w radzeniu sobie z osobistymi problemami.

 

 

Partnerzy

MEN MKO Biuro Edukacji Szkoła W Ruchu
© 2024 Zespół Szkół Specjalnych nr 85
Wykonanie: Solmedia.pl