MAŁGORZATA DZIEKAN psycholog szkoły podstawowej klas I - IV i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

DZIEŃ TYGODNIA GODZINY PRACY
PONIEDZIAŁEK

12:00 - 13:00

14:00 - 15:00

WTOREK

 9:00 - 16:00

ŚRODA

12:00 - 13:00

14:00 - 17:00

CZWARTEK

10:00 - 15:00

PIĄTEK

 8:00 - 14:00

 

ANNA WITKOWSKA – psycholog szkoły podstawowej klas V - VIII

 

DZIEŃ TYGODNIA GODZINY PRACY
PONIEDZIAŁEK

10:00 - 14:00

WTOREK

11:00 - 13:00

14:00 - 17:00

ŚRODA

 8:00 - 13:00

CZWARTEK

10:00 - 14:00

PIĄTEK

 9:00 - 13:00

 POMOC PSYCHOLOGICZNA KIEROWANA DO UCZNIÓW

 • Pomoc psychologiczna kierowana do uczniów w szkole polega na rozpoznaniu i zaspokojeniu indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz rozpoznaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.
 • Praca z uczniami prowadzona jest indywidualnie lub grupowo. W zależności od problemu są to spotkania o charakterze diagnostycznym lub terapeutycznym.
 • W indywidualnych przypadkach psycholog szkolny współpracuje z lekarzami specjalistami (np. psychiatra, dietetyk) w celu wypracowania optymalnej pomocy dla dziecka.
 • Wszelkie działania prowadzone są z poszanowaniem praw uczniów i przestrzeganiem praw osób niepełnosprawnych a także z zapewnieniem standardów bezpieczeństwa obowiązujących w placówce.
 • Prowadzona jest stała obserwacja uczniów w różnych sytuacjach szkolnych pod kątem dynamiki zmian i eliminowania skutków niepełnosprawności.
 • Wraz z zespołem nauczycieli prowadzona jest ocena aktualnego rozwoju psychofizycznego uczniów stanowiąca podstawę do stworzenia indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego lub jego modyfikacji.

POMOC PSYCHOLOGICZNA KIEROWANA DO RODZICÓW

 • Udzielanie porad dotyczących postępowania z osobą niepełnosprawną intelektualnie w różnych sytuacjach życiowych oraz przezwyciężania trudności.
 • Opracowywanie opinii psychologicznych o uczniach niezbędnych w orzecznictwie sądowym, ubezwłasnowolnieniu i przyznawaniu świadczeń związanych z niepełnosprawnością.
 • Pomoc rodzicom w załatwianiu różnych spraw wynikających z zaopatrzenia uczniów niepełnosprawnych intelektualnie.
 • Przekazywanie wyników otrzymanych z podsumowań programów realizowanych z uczniami na terenie szkoły w celu wskazania ich mocnych i słabszych stron - nad czym powinni popracować wraz z rodzicami.
 • Psychologiczne wsparcie rodziców w radzeniu sobie z osobistymi problemami.