Aktualności

Dnia 31.05.2023 r. odbył się XIII Mazowiecki Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych w Opactwie k/Kozienic. Wystartowało w nim 80 zawodników z województwa mazowieckiego. Klub Elektoralna reprezentowało 3 zawodników, którzy zajęli 2,4 i 6 miejsce w swoich grupach. Gratulujemy !!!

 

 

17 maja w gościnnych progach Teatru Kamienica odbył się XV Przegląd Małych Form Teatralnych Magik. Wystąpiły amatorskie zespoły teatralne ze szkół specjalnych z w Warszawy i województwa mazowieckiego. Pełne wzruszeń , barwne przedstawienia oceniało Jury w składzie: Pani Danuta Błażejczyk- piosenkarka, Danuta Bogucka – przyjaciel szkoły, kierownik działu samorządowego i organizacyjnego w Społem Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Śródmieście oraz Zofia Weker – Kosińska- wieloletni nauczyciel naszej szkoły. Ciepłe słowa do występujących oraz do publiczności skierowała również Pani Justyna Sieńczyłło – gospodarz i dyrektor Teatru Kamienica - fantastycznego miejsca, gdzie osoby z niepełnosprawnością intelektualną czują się akceptowane i doceniane. Wydarzenie odbyło się w ramach projektu WIE, uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

 

 

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny przyłączyli się do udziału w Akcji społeczno - edukacyjnej „ŻONKILE” organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Akcji od początku towarzyszyło hasło „Łączy Nas Pamięć”, które podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności oraz potrzebę dialogu ponad podziałami. W 2023 roku akcja Żonkile organizowana jest w ramach programu „Nie bądź obojętny. 80. rocznica powstania w getcie warszawskim”. Motywem jedenastej jubileuszowej akcji społeczno - edukacyjnej Żonkile są „Losy ludności cywilnej”. Dla upamiętnienia przypadającej w tym roku 80. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim w ZSS NR 85 podjęto szereg przedsięwzięć mających na celu upamiętnienie bohaterek i bohaterów oraz ludności cywilnej biorącej udział w powstaniu.

Uczniowie Szkoły Podstawowej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy, w ramach zajęć edukacyjnych wykonali papierowe żonkile, które wręczali 19 kwietnia społeczności szkolnej oraz Rodzicom na znak wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim w 1943 roku. Żonkile są symbolem szacunku i pamięci o powstaniu w getcie. Rozpowszechnienie tego symbolu zawdzięczmy inicjatywie Marka Edelmana, jednego z ocalałych z powstania w getcie, ostatniego dowódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej. W rocznicę wybuchu powstania, corocznie składał on bukiet żółtych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta na warszawskim Muranowie, by oddać hołd poległym towarzyszom.

Wśród żywych kwiatów oraz wykonanych przez uczniów papierowych żonkili, w dniu 19 kwietnia i w dniach następnych na korytarzach szkolnych prezentowane były gazetki, ulotki tematyczne, plakaty, zdjęcia oraz portrety bohaterów niosących pomoc dzieciom w czasie powstania w getcie. Uczniowie ZSS Nr 85 złożyli kwiaty pod Pomnikiem Bohaterów Getta Warszawskiego oraz obejrzeli Mural przy Stacji Metro Centrum, zapowiadający Wystawę „Wokół nas morze ognia”, przygotowaną przez Muzeum POLIN.
Podjęte działania były znakomitą lekcją historii i nauki tolerancji, kształtowaniem wrażliwości i solidarności z potrzebującymi pomocy oraz miały na celu podtrzymanie pamięci o bohaterach, którzy stanęli do walki o ludzką godność i którzy są częścią naszej wspólnej historii.
Przygotowanie przedsięwzięcia:
Elżbieta Pędzich, Adrianna Podpora, Anna Godos, Maciej Duchnowski, Iwona Liwak, Milena Łęczycka - Duszek, Grzegorz Niewada, Kinga Kasior - Walczak, Marta Kłódkiewicz, Ewa Kornatek, Dominika Solecka – Nowak, Magdalena Banaszek.

 

   

W piątek, 21 kwietnia uczniowie szkoły podstawowej i szkoły przysposabiającej do pracy uczestniczyli w szkolnych obchodach Dnia Ziemi na boisku szkolnym. Korzystając z słonecznej pogody uczniowie mogli brać udział w różnych ciekawych aktywnościach mających na celu propagowanie postaw proekologicznych.

Na uczestników zabawy czekały zadania związane z segregowaniem odpadów, zagadki i quizy ekologiczne. Można było wykonać instrumenty muzyczne z zużytych opakowań oraz materiałów naturalnych, a nawet na nich zagrać. Były również zadania ruchowe takie jak wyławianie odpadów z „zaśmieconego stawu” i wiosenny tor przeszkód. Młodsze klasy miały możliwość wspólnego wykonania butelek sensorycznych. Natomiast starsi uczniowie mogli wykazać się inicjatywą robiąc kolorowe bączki ze starych płyt CD. Na boisku była też wystawa prac wykonanych w pracowni komputerowej z okazji Światowego Dnia Wody obchodzonego 22 marca. Obok prac umieszczone były kody QR do animacji przygotowanych przez uczniów szkoły przysposabiającej do pracy.

Na zakończenie obchodów wszystkie klasy z rąk pani Dyrektor otrzymały dyplomy i kwitnące rośliny. To była wspaniała i pożyteczna zabawa!

 

   

Z okazji zbliżających się Majowych Świąt Państwowych 27 kwietnia br. uczniowie klasy 5a i 5b Szkoły Podstawowej Nr 243 uczestniczyli w Quizie patriotycznym połączonym z grą planszową. Każdy uczestnik zabawy musiał najpierw odpowiedzieć lub wybrać właściwą odpowiedź wyświetloną na tablicy multimedialnej, a następnie rzucał kostką i przesuwał o tyle pól ile wskazywały oczka na kostce. Gra była zacięta i pełna emocji. Po skończonej grze uczestnicy quizu zostali oznaczeni kotylionami „Jestem patriotą”.

  

Z okazji Dnia Ziemi uczniowie naszej Szkoły Podstawowej w dni: 17 kwietnia oraz 24 kwietnia wzięli udział w warsztatach poświęconych segregacji śmieci oraz recyklingowi. Uczniowie poszerzyli wiedzę na temat dbania o planetę Ziemię oraz w  jaki sposób prawidłowo segregować śmieci w szkole i w domu. Warsztaty odbyły się w Centrum Informacyjnym Rozbudowy ZUSOK (Zakład unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych) w Warszawie we współpracy z p. Pawłem Szymańskim.
Organizatorem była wychowawczyni klasy 5b SP, p. Anna Rymanowska.

 

  

W dniu 20 kwietnia 2023 r. w Zespole Szkół Specjalnych nr 85 przy ulicy Elektoralnej 12/14 odbył się III Mazowiecki Festiwal Piosenki Religijnej, pod hasłem: „Być radosnym, dobrze czynić i wróblom pozwolić ćwierkać”. Celem Festiwalu jest popularyzacja kultury chrześcijańskiej, wdrażanie osób niepełnosprawnych intelektualnie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym poprzez wyzwalanie ich twórczej aktywności muzycznej, wokalnej i tanecznej, a także integracja dzieci i młodzieży ze szkół warszawskich i całego województwa mazowieckiego.

W tegorocznym Festiwalu  wzięło udział 16 Szkół Specjalnych z Warszawy i z województwa mazowieckiego. Na scenie wystąpiło 130 uczestników, solistów oraz zespoły, które zaprezentowały swoje umiejętności wokalno-taneczne do wybranych utworów o tematyce religijnej.

Uroczystego otwarcia Festiwalu dokonała Pani Dyrektor Agnieszka Tymińska. Festiwal składał się z dwóch części. Uczestnicy przygotowali po 2 utwory, które były prezentowane w dwóch etapach. Nad prawidłowym przebiegiem Festiwalu czuwało Jury w składzie :

  • Pani Anna Maria Adamiak – śpiewaczka operowa, operetkowa i musicalowa
  • Ksiądz Marcin Klotz - Wizytator Nauczania Religii i Rejonowy Duszpasterz Młodzie w Rejonie Centralnym
  • Pani Jolanta Chmielińska – wieloletni nauczyciel religii, wychowawca z ZSS nr 85 współorganizator I Mazowieckiego Festiwalu Piosenki Religijnej
  • Pan Andrzej Wiśniewski – solista Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Wszystkie występy dostarczyły wiele emocji i wrażeń artystycznych. Podczas Festiwalu panowała atmosfera pełna radości i wzuszeń. Uczniowie i ich opiekunowie włożyli bardzo dużo pracy w przygotowanie występów. Wielką niespodzianką dla wszystkich był występ Pani Anny Marii Adamiak- naszego gościa specjalnego i zarazem członka jury. Na finał wszyscy wspólnie wykonali piosenkę, która była mottem naszego festiwalu: „Chcemy mieć pokój na świecie”.

Jury wyłoniło zwycięzców, którym wręczono Złoty, Srebrny i Brązowy Mikrofon:

 I miejsce -  Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99 ul. Bartnicza

II miejsce -  Szkoła Podstawowa Specjalna nr 123 ul. Czarnieckiego

II miejsce - Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 5 ul. Elektoralna

Przyznano również 5 wyróżnień solistom, a każdy z nich otrzymał płytę Pani Anny Mari Adamiak. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe zdjęcia, dyplomy oraz nagrody.

Honorowy patronat nad Festiwalem objął Ksiądz Łukasz Przybylski Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Patronat medialny objął tygodnik: „Niedziela”. Głównymi sponsorami tegorocznej edycji Festiwalu była Kuria Metropolitalna, Wydawnictwa katolickie: Sandomierz, Jedność, Fundacja „Pożywienie Darem Serca”, WSS „Społem” Śródmieście, Firma „Kuplaptopa.pl”. Dzięki wsparciu i życzliwości naszych sponsorów, wszyscy uczestnicy otrzymali cenne nagrody, a podczas przerw w trakcie Festiwalu zapewniony był słodki oraz ciepły poczęstunek przygotowany przez Bar WEGA.

 

  

W kalendarzu jest wiele dni świątecznych, ale są i takie, które zmuszają nas do refleksji, powagi, szczególnej zadumy, a także i radości, jaką ze sobą niosą. Jednym z takich świąt są Święta Wielkanocne.
Wielkanoc jest najstarszym, największym i centralnym świętem chrześcijańskim.
Jak co roku ważne prawdy wiary związane z wydarzeniami sprzed 2000 lat: Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, w przedstawieniu teatralnym przybliżyli nam uczniowie klas trzecich Szkoły Przysposabiającej do Pracy (kończący w tym roku edukację w naszej szkole) oraz towarzyszący im uczniowie młodszych klas.
Wzruszająca gra naszych aktorów wprowadziła społeczność szkolną w Świąteczny nastrój, który mogli kontynuować przy spotkaniach w swoich klasach.

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie okresowej  kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych będących w zasobach Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 przy ul. Elektoralnej 12/14 w Warszawie.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK  NR - formularz ofertowy

ZAŁĄCZNIK NR 2 - umowa

ZAŁĄCZNIK NR 3 - opracowanie techniczne

ZAŁĄCZNIK NR 4 - wykaz osób

W latach 2017 – 2022, w Zespole Szkół Specjalnych Nr 85 realizowany był Projekt „Ogród Cztery Pory Roku - Korczakowskie inspiracje”, którego koordynatorem była p. Elżbieta Pędzich. Projekt był corocznie dofinansowywany przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.

W auli szkolnej odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące realizację Projektu z udziałem Dyrektora szkoły p. Agnieszki Tymińskiej, nauczycieli, uczniów Szkoły Podstawowej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy, któremu towarzyszyła wystawa prac plastycznych wykonanych w trakcie zajęć szkolnych. W trakcie spotkania uczniowie wystąpili w inscenizacji teatralnej z wykorzystaniem rekwizytów do wiersza J. Brzechwy „Na straganie” oraz wiersza „Zupa” a także w inscenizacji muzyczno- tanecznej do muzyki klasycznej "Dzień w ogrodzie".

Inspiracją dla realizowanego Projektu była działalność wychowawcza Janusza Korczaka, podejmowana podczas Kolonii Letnich w Różyczce, gdzie wychowankowie założonego przez niego Domu Sierot, uprawiali ogródek warzywny.

Projekt realizowano w oparciu o zmieniające się pory roku z wykorzystaniem aktywności plastycznych, ruchowych, tanecznych i muzyczno-teatralnych. Uczniowie poznawali sposoby uprawy i pielęgnacji ogródka warzywnego oraz posługiwania się narzędziami ogrodniczymi, założyli Zielniki oraz systematycznie prowadzili obserwacje wzrostu roślin, które dokumentowali w założonych przez siebie Notatnikach Przyrodniczych. Ponadto uczniowie uczestniczyli w Plenerowych Konkursach Plastycznych (malowanie farbami na sztalugach), a także warsztatach kulinarnych „Zapasy na zimę”, zapoznając się ze sposobami przechowywania i przygotowywania przetworów.

Pani Dyrektor podziękowała uczniom i nauczycielom za udział w realizacji Programu, wręczając uczestnikom pamiątkowe dyplomy.

Organizatorzy przedsięwzięcia: E. Pędzich, K. Kasior-Walczak, H. Danielak, A. Podpora, J. Narkiewicz-Jodko, O. Smirnova, E. Izbicka, M. Pągowska, M. Madejczyk, B. Palimąka, J. Górska, M. Bratkowski, J. Matusiak. M. Polkowska, D. Ościłowicz.

 

 

Partnerzy

MEN MKO Biuro Edukacji Szkoła W Ruchu
© 2024 Zespół Szkół Specjalnych nr 85
Wykonanie: Solmedia.pl