Imprezy integracyjne na terenie placu szkolnego, piknik na boisku szkolnym.Nauczanie i terapie inwidualne.Prowadzenie ogródka szkolnego, zajęcia przy pielęgnacji sadzonek warzyw.Uroczystość zakończenia szkoły, uczniowskie przedstawienie tańca Wyjścia na zajęcia poza szkołą w ramach wychowania fizycznego, przykład zajęć z  korzystanie ze sprzętu wodnego.Nauczanie gotowania, czterech uczniów obierających warzywaHipoterapiaWyjście ze szkoły do parku w ramach wychowania fizycznego, rehabilitacja poprzez jazdę na rowerze (trój/czterokołowych)Wyjście ze szkoły w plener, punkt widokowy w parkuTablice Interaktywne, tablica ma funkcje reagowania na dotyk jak Przykład sali nauczania, sześcioro uczniów i nauczyciel.Zooterapia, rehabilacja pod wpływem zwierząt. Przykład dogoterapiiWyjazdy szkolne, przykładowy wyjazd nad morze.Imprezy integracyjne na terenie placu szkolnego, piknik na boisku szkolnym.Zajęcia na pływalni poza szkołą

Szkoła istnieje od 1963 roku. Jest pierwszą w Polsce placówką zajmującą się edukacją oraz wychowaniem dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

w stopniu umiarkowanym i znacznym. Szkoła mieści się w budynku, w którym przed II wojną światową miał swoją siedzibę szpital św. Ducha. Podczas wojny został zburzony, a w latach 50-tych XX w. odbudowany i przeznaczony na cele oświatowe.
Obecnie szkoła obejmuje edukacją uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnością sprzężoną (niepełnosprawność ruchowa, autyzm, niedosłuch, niedowidzenie).

Do szkoły podstawowej mogą uczęszczać dzieci i młodzież od 6 do 18 roku życia, z możliwością przedłużenia o jeden rok na każdym etapie nauki w szkole.
Ilość uczniów w klasach szkoły podstawowej: od 6 do 8
Ilość uczniów w klasach z niepełnosprawnością sprzężoną: od 2 do 4
Świetlica obejmuje opieką uczniów od 7: 00 do 17:00

W SZKOLE PRACUJĄ

• oligofrenopedagodzy
• psycholodzy
• neurologopedzi
• pedagodzy specjalni w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
• rehabilitanci
• terapeuci integracji sensorycznej
• terapeuci treningu słuchowego Johansena
• surdopedagodzy
• tyflopedagodzy