Imprezy integracyjne na terenie placu szkolnego, piknik na boisku szkolnym.Nauczanie i terapie inwidualne.Prowadzenie ogródka szkolnego, zajęcia przy pielęgnacji sadzonek warzyw.Uroczystość zakończenia szkoły, uczniowskie przedstawienie tańca Wyjścia na zajęcia poza szkołą w ramach wychowania fizycznego, przykład zajęć z  korzystanie ze sprzętu wodnego.Nauczanie gotowania, czterech uczniów obierających warzywaHipoterapiaWyjście ze szkoły do parku w ramach wychowania fizycznego, rehabilitacja poprzez jazdę na rowerze (trój/czterokołowych)Wyjście ze szkoły w plener, punkt widokowy w parkuTablice Interaktywne, tablica ma funkcje reagowania na dotyk jak Przykład sali nauczania, sześcioro uczniów i nauczyciel.Zooterapia, rehabilacja pod wpływem zwierząt. Przykład dogoterapiiWyjazdy szkolne, przykładowy wyjazd nad morze.Boiska szkolne, boisko do koszykówki i boisko do piłki nożnejZajęcia na pływalni poza szkołą

Szkoła istnieje od 1963 roku. Jest pierwszą w Polsce placówką zajmującą się edukacją oraz wychowaniem dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

w stopniu umiarkowanym i znacznym. Szkoła mieści się w budynku, w którym przed II wojną światową miał swoją siedzibę szpital św. Ducha. Podczas wojny został zburzony, a w latach 50-tych XX w. odbudowany i przeznaczony na cele oświatowe.
Obecnie szkoła obejmuje edukacją uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnością sprzężoną (niepełnosprawność ruchowa, autyzm, niedosłuch, niedowidzenie).

Do szkoły podstawowej mogą uczęszczać dzieci i młodzież od 6 do 18 roku życia, z możliwością przedłużenia o jeden rok na każdym etapie nauki w szkole.
Ilość uczniów w klasach szkoły podstawowej: od 6 do 8
Ilość uczniów w klasach z niepełnosprawnością sprzężoną: od 2 do 4
Świetlica obejmuje opieką uczniów od 7: 00 do 17:00

W SZKOLE PRACUJĄ

• oligofrenopedagodzy
• psycholodzy
• neurologopedzi
• pedagodzy specjalni w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
• rehabilitanci
• terapeuci integracji sensorycznej
• terapeuci treningu słuchowego Johansena
• surdopedagodzy
• tyflopedagodzy