Przyjmowanie uczniów

 

Harmonogram przyjmowania do szkół  specjalnych uczniów z niepełnosprawnościami w roku szkolnym 2024/2025

 

Poniższe terminy zostały ustalone w związku z organizacją roku szkolnego 2024/2025 w szkołach i placówkach specjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę.
Jeśli szkoła lub placówka dysponuje wolnym miejscem uczeń (wychowanek) może być przyjęty także poza terminem określonym w harmonogramie.
O przyjęciu ucznia decyduje dyrektor szkoły lub placówki. Kandydatom niezakwalifikowanym miejsce w szkole specjalnej wskazuje Dyrektor Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

  • 1 lutego - 15 marca przyjmowanie wniosków do szkół specjalnych

Wymagane jest dołączenie do wniosku kopii orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego aktualnego na dany etap edukacyjny[1]

Dokumenty do Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 można złożyć osobiście w sekretariacie szkoły (pok 3) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • do 27 marca informacja od dyrektorów szkół dla rodziców kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  • do 26 kwietnia potwierdzenie przez rodziców woli zapisu ucznia w szkole, do której zostało zakwalifikowane - Potwierdzenia woli zapisu dokonuje się tylko w jednej szkole
  • od 21 czerwca do 12 lipca w przypadku  kandydtów do szkół przysposabiających do pracyskładanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej do szkół, do których uczniowie zostali przyjęci.

Informacja dla kandydatów spoza Warszawy

Zgodnie z prawem oświatowym[2] przyjęcie ucznia (wychowanka) zamieszkałego w innym niż m.st. Warszawa powiecie możliwe jest jeśli szkoła dysponuje wolnym miejscem. Ponadto wymagane jest skierowanie do szkoły wydane przez Dyrektora Biura Edukacji.

W związku z tym, wnioski kandydatów niezamieszkałych w Warszawie rozpatrywane będą:

  • po 13 maja - w przypadku szkół funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w tym w Instytucie Głuchoniemych im. J. Falkowskiego i Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1.
  • po 19 sierpnia - w przypadku pozostałych szkół podstawowych specjalnych
  • po 19 sierpnia - w przypadku pozostałych pozostałych szkół przysposabiających do pracy.

 

Co zrobić, gdy w wybranej szkole specjalnej brak wolnych miejsc? Informacja dla kandydatów zamieszkałych w Warszawie.

Kandydatom niezakwalifikowanym miejsce w szkole specjalnej wskazuje Dyrektor Biura Edukacji. W tym celu rodzice niezakwalifikowanego kandydata składają w Urzędzie m.st. Warszawy wniosek o wskazanie miejsca w szkole specjalnej[3]. Druk wniosku można pobrać ze strony Biura Edukacji. Wersja papierowa dostępna jest również w każdej szkole specjalnej prowadzonej przez m.st. Warszawę i w Biurze Edukacji.

Do wniosku należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wniosek i kopię orzeczenia można złożyć w Kancelarii ogólnej Urzędu m.st. Warszawy, Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

 

[1] Aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego jest orzeczenie, które we wrześniu 2024 r. będzie zgodne z klasą nauczania np. uczeń rozpoczynający naukę w klasie I szkoły podstawowej specjalnej powinien posiadać orzeczenie na I etap edukacyjny tj. na czas nauki w klasach I-III.

[2] na podstawie art. 127 ust. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016–Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 t.j.)

[3] w związku z art. 127 ust. 13 i 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 t.j.)

Partnerzy

MEN MKO Biuro Edukacji Szkoła W Ruchu
© 2024 Zespół Szkół Specjalnych nr 85
Wykonanie: Solmedia.pl