Szkoła przysposabiająca do pracy

Trzyletnia Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 5 
Obejmuje III etap edukacyjny z możliwością przedłużenia o 1 rok nauki w szkole.
Wiek ucznia: po szkoły podstawowej do 24 roku życia. 

Celem nauczania i wychowania młodzieży w szkole przysposabiającej do pracy jest:

  • wszechstronne, wieloprofilowe przysposobienie do pracy,
  • odkrywanie mocnych stron uczniów,
  • odkrywanie predyspozycji i upodobań do wykonywania określonych czynności,
  • kształtowanie kompetencji osobistych, społecznych i zawodowych niezbędnych w pracy,
  • kształtowanie umiejętności, które w przyszłości będą przydatne w dalszej aktywizacji zawodowej np. w warsztatach terapii zajęciowej bądź na otwartym rynku pracy w ramach tzw. zatrudnienia wspomaganego.

W ramach przysposobienia do pracy zajęcia odbywają się w zmodernizowanych, dobrze wyposażonych pracowniach technicznych, gdzie największy nacisk kładziony jest na zajęcia praktyczne i ich użyteczność w codziennym życiu. Uczniowie mają także szanse sprawdzać swoje umiejętności podczas zajęć praktycznych zarówno na terenie szkoły tzw. prace użyteczne na rzecz szkoły jak i poza nią tzw. praktyki przysposabiające do pracy.
W każdym roku szkolnym każda klasa realizuje określony profil i opracowany specjalnie dla niej program przysposobienia do pracy. W szkole realizowane są także wybrane zagadnienia projektu „Edukacja ku niezależności".

Partnerzy

MEN MKO Biuro Edukacji Szkoła W Ruchu
© 2024 Zespół Szkół Specjalnych nr 85
Wykonanie: Solmedia.pl