Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe o numerze ZSS85.26.2.8.2024 wraz z załącznikami dotyczące remontu posadzkarskiego, robót malarskich i naprawczych w budynku szkoły przy ul. Elektoralnej 12/14.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1_ Przedmiar ZSS nr 85 remont posadzek

Załącznik nr 2_ Projekt umowy

Załącznik nr 3 _ Oferta wykonawcy (formularz cenowo-ofertowy)

 

 

Remont częściowy dachu,obróbki blacharskie: wymiana rynien i rur spustowych, naprawa elewacji.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy.

Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych w roku 2023 (PDF)

 

Remont posadzkarsko - malarski w salach lekcyjnych na parterze i I piętrze w budynku szkoły przy ul. Elektoralnej 12/14 o numerze ZSS85.26.2.4.2023 wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe remont posadzkarsko -malarski 2023 (PDF)

Przedmiar robót malarsko-posadzkarskich 2023 (PDF)

Projekt umowy na remont posadzkarsko-malarski 2023 (PDF)

Partnerzy

MEN MKO Biuro Edukacji Szkoła W Ruchu
© 2024 Zespół Szkół Specjalnych nr 85
Wykonanie: Solmedia.pl