Doradztwo zawodowe

 

KATARZYNA FOLEJEWSKA – doradca zawodowy

 

DZIEŃ TYGODNIA GODZINY PRACY
PONIEDZIAŁEK

 12:00 - 13:00

WTOREK

09:00 - 14:00

15:00 - 16:00

ŚRODA

 8:00 - 13:00

CZWARTEK

08:00 - 13:00

PIĄTEK

12:00 - 16:00


DORADCA ZAWODOWY ODPOWIEDZIALNY JEST ZA:

PROWADZENIE ZAJĘĆ W FORMIE WARSZTATÓW dla uczniów uczęszczających do szkoły przysposabiającej
do pracy – realizację projektu: „Edukacja ku niezależności”, w którym zawierają się następujące bloki tematyczne:

 •   Integracja, Kim jestem?
 •   Dbanie o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą
 •   Samoocena
 •   Odkrywanie własnych umiejętności i możliwości
 •   Współpraca w grupie
 •   Jak radzić sobie z emocjami?
 •   Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach?
 •   Radzenie sobie ze stresem
 •   Stawianie i przestrzeganie granic
 •   Asertywność
 •   Rynek Pracy
 •   Umiejętność pracy z instrukcją
 •   Dbanie o porządek w miejscu pracy
 •   Normy społeczne
 •   Znajomość zasad odpowiedniego zachowania w miejscu pracy
 •   Metoda aktywnego poszukiwania pracy
 •   Jak przygotować dokumenty aplikacyjne
 •   Rozmowa kwalifikacyjna
 •   Umiejętność stawiania sobie realistycznych celów
 •   Umiejętność planowania

KOORDYNOWANIE PRAC UŻYTECZNYCH NA RZECZ SZKOŁY, PROWADZONYCH WE WSPÓŁPRACY
Z NAUCZYCIELAMI, PSYCHOLOGIEM m.in.:

 •   prace porządkowe w ogrodzie szkolnym i na terenie przyszkolnym
 •   mycie luster i umywalek w szkolnych łazienkach
 •   zamiatanie szkolnych korytarzy
 •   prace porządkowe w pracowni gospodarstwa domowego

ORGANIZACJĘ PRAKTYK AKTYWIZUJĄCYCH ZAWODOWO UCZNIÓW POZA TERENEM SZKOŁY:

 • bar Vega prowadzony przez Fundację Pożywienie Darem Serca
 • salon fryzjersko-kosmetyczny
 • Zakład Opieki Zdrowotnej Konwentu Bonifratrów Dom Geriatryczno-Rehabilitacyjny Bonifratrów
 • Przedszkole nr 16 „ Zaczarowany Zakątek”
 • hotel Novotel

WSPÓŁPRACĘ Z INSTYTUCJAMI:

 • Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Centum Dzwoni"
 • Warsztatami Terapii Zajęciowej
 • Środowiskowymi Domami Samopomocy

PROWADZENIE KONSULTACJI ZWIĄZANYCH Z PRZYSZŁOŚCIĄ ABSOLWENTÓW SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

Partnerzy

MEN MKO Biuro Edukacji Szkoła W Ruchu
© 2024 Zespół Szkół Specjalnych nr 85
Wykonanie: Solmedia.pl