Aktualności

Szanowni Państwo,

informujemy, że na dzień dzisiejszy, tj. 23.10.2020 r. otrzymaliśmy informację o kolejnym potwierdzonym przypadku zachorowania na COVID-19 wśród naszych pracowników. Ostatni kontakt tej osoby ze szkołą był w dniu 20.10. 2020 r. Pracownicy i Rodzice uczniów, którzy mieli bliski kontakt z tą osobą zostali indywidualnie powiadomieni.

W związku z powyższym oraz na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów podejmujemy decyzję i zawieszamy pracę w szkole przysposabiającej do  w trybie stacjonarnym  w okresie od 26 października 2010r. do 8 listopada 2020 r. oraz informujemy o przejściu w tryb pracy zdalnej na zasadach i w sposób ustalony z wychowawcą klasy.

Zajęcia w szkole podstawowej w tym okresie będą odbywać się w trybie stacjonarnym do czasu zajścia istotnych wydarzeń lub wprowadzenia kolejnych odgórnych obostrzeń, które będą powodem zmiany decyzji.

Szanowni Państwo,

informujemy, że na dzień dzisiejszy, tj. 21.10.2020 otrzymaliśmy zgłoszenie o jednym potwierdzonym przypadku zachorowania na COVID 19 wśród naszych pracowników. Ostatni kontakt tej osoby ze szkołą był w dniu 13. 10. 2020 r. Pracownicy i Rodzice uczniów, którzy mieli bliski kontakt z tą osobą zostali indywidualnie powiadomieni i poproszeni o zatrzymanie swoich dzieci w domach w dniach 22 i 23. 10. 2020 r. Sprawa została zgłoszona do Sanepidu i do Biura Edukacji.

O zmieniającej się sytuacji będziemy informować na bieżąco.

Szanowni Państwo,

w związku z wystąpieniem zachorowań na koronawirusa wsród najbliżyszych osób naszych pracowników oraz poddaniu się kilkorga naszych pracowników testom w kierunku tej choroby, prosimy o baczną obserwację dzieci pod kątem wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych oraz, o ile jest to możliwe pozostawienie dzieci w domach w najbliższym czasie.

Jednocześnie informujemy, że sprawa zgłoszona jest do Sanepidu i Biura Edukacji. W obecnej chwili Biuro Edukacji wyraziło zgodę na zawieszenie zajęć w jednej z klas w dniu  22 i 23 października 2020 r.

Prosimy na bieżąco śledzić informacje zamieszczane na stonie internetowej szkoły, ew. czekać na kontakt telefoniczny ze szkoły - w każdej sytuacji tego wymagającej, będziecie Państwo indywidualnie powiadamiani.

Rok 2020 został ogłoszony Rokiem Jana Pawła II w związku z 100 rocznicą urodzin naszego Wielkiego Rodaka. Aby upamiętnić rocznicę, w naszej szkole realizowany był Projekt WIE „Wspomnienia o Św. Janie Pawle II". Projekt składał się z wielu działań tj.:

  • Konkurs wiedzy o Św.Janie Pawle II

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym,  po południu Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło zmiany w zakresie funkcjonowania szkół od poniedziałku 19 października.2020 r::

"Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczęszczają do szkoły na terenie objętym strefą czerwoną będą mieli lekcje na odległość. Natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczą się w placówkach objętych strefą żółtą, będą uczyli się w trybie mieszanym (hybrydowym). W obu strefach będą wyjątki, dotyczyć będą m. in. szkół specjalnych, szkół specjalnych w zespołach, internatów, szkół i placówek w kształceniu zawodowym i ustawicznym – w zakresie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych"

W związku z tym, w Szkole Przysposabiającej do Pracy nr 5  odbywać się będzie nauczanie stacjonarne. Uczniowie będą mieli zapewnioną naukę, wychowanie a także zajęcia

rewalidacyjne.

 

 

Przetarg nieograniczony nr 15/MBFO/ZSS85/2/20

Ogłoszenie nr 595900 - N- 2020 z dnia 2020-10-12 r. Zespół Szkół Specjalnych nr 85 w Warszawie. Remont systemu wentylacji kuchni - ETAP I, w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 mieszczącym się w Warszawie przy ul. Elektoralnej 12/14

Dnia 24 września 2020 r odbył się VI Mazowiecki Mityng Olimpiad Specjalnych, który współorganizowaliśmy we współpracy z Oddziałem Regionalnym Olimpiady Specjalne Polska – Mazowieckie. Zmagania uczestników mityngu odbyły się w Warszawie, na terenie Uroczyska Las Młociny. Naszą szkołę reprezentowała grupa dziewięciu zawodników Klubu Elektoralna. Zawodnicy wzięli udział w preeliminacjach, a następnie w rywalizacji w grupach finałowych.

W związku z wprowadzeniem strefy żóltej na terenie całego kraju i związanymi z tym obostrzeniami oraz na podstawie wytycznych MEN, GIS, MZ, Dyrektor ZSS nr 85 wprowadza zmiany w  Regulaminie wewnętrznego funkcjonowania ZSS nr 85 w Warszawie w okresie stanu pandemii w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22/2020 z dnia 12 października 2020 r. Dyrektora ZSS nr 85 w Warszawie dotyczący zmiany w Regulaminie wewnętrznego funkcjonowania ZSS nr 85 w Warszawie w okresie stanu pandemii w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 w strefie czerwonej/żółtej od 12 października 2020r.

 

Dzień Patrona to ważna i radosna okoliczność dla społeczności szkolnej. W tym roku obchodziliśmy już 7 z kolei rocznicę nadania szkole imienia twórczyni ruchu Olimpiad Specjalnych - Eunice Kennedy Shriver. Uroczystość była dobrą okazją do przypomnienia sylwetki Patronki szkoły oraz idei Olimpiad Specjalnych. Uczniowie rozwiązując quiz wykazali się dużą wiedzą. Gratulujemy!  Głównym punktem obchodów Dnia Patrona były zawody sportowe.

Tegoroczna Akcja „Lato w Mieście 2020 ”w ZSS nr 85 trwała dwa turnusy od 14.07.2020 do 24.07.2020. Zajęcia były prowadzone w dziewięciu stałych grupach od godziny 8.00 do 16.00. W planie dnia były codzienne spacery do pobliskich parków: Saskiego, Krasińskich, Świętokrzyskiego, Mirowskiego oraz na Stare Miasto a także popołudnia tematyczne: sportowe, taneczne, muzyczne, kulinarne, komputerowe, plastyczne rozwijające zainteresowania uczestników.

© 2022 Zespół Szkół Specjalnych nr 85
Wykonanie: Solmedia.pl