Formy wsparcia

Szkoła oferuje różne formy kontaktu oraz pomocy Państwu – rodzicom i opiekunom naszych uczniów:
bieżąca korespondencja: tradycyjna (poprzez dzienniczek ucznia) a także elektroniczna (każdy nauczyciel i specjalista posiada służbową skrzynkę mailową)
Popołudnia dla rodziców – obowiązkowe zebrania dla rodziców 3 razy w roku szkolnym (najczęściej wrzesień, luty, maj – w środy o 16.00)
indywidualne rozmowy z nauczycielami i specjalistami po wcześniejszym umówieniu się (każdy nauczyciel i specjalista pełni raz w tygodniu godzinny dyżur dla rodziców)
warsztaty i szkoleniadla rodziców z tematyki zgłaszanej przez Państwa w ankietach przeprowadzanych na początku każdego roku szkolnego – spotkania te odbywają się w dni powszednie lub w soboty
warsztaty tematyczne dla rodzin wraz z dziećmi – soboty
cykl 8-tygodniowych warsztatów dla rodziców/opiekunów dotyczących pracy z trudnymi zachowaniami dzieci
Klub Rodzica – spotkania raz w miesiącu w gronie rodziców i opiekunów uczniów naszej szkoły przy udziale psychologa i pedagoga szkolnego nakierowane na wzajemne poznanie się, dzielenie się informacjami i doświadczeniami, wzajemne wsparcie, rozmowy o trudnych i mniej trudnych tematach, relaks
spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin, przedstawicielami instytucji pomocowych
i urzędów organizowane w odpowiedzi na zgłaszane przez Państwa potrzeby
Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych propozycji.

Partnerzy

MEN MKO Biuro Edukacji Szkoła W Ruchu
© 2024 Zespół Szkół Specjalnych nr 85
Wykonanie: Solmedia.pl