Imprezy integracyjne na terenie placu szkolnego, piknik na boisku szkolnym.Nauczanie i terapie inwidualne.Prowadzenie ogródka szkolnego, zajęcia przy pielęgnacji sadzonek warzyw.Uroczystość zakończenia szkoły, uczniowskie przedstawienie tańca Wyjścia na zajęcia poza szkołą w ramach wychowania fizycznego, przykład zajęć z  korzystanie ze sprzętu wodnego.Nauczanie gotowania, czterech uczniów obierających warzywaHipoterapiaWyjście ze szkoły do parku w ramach wychowania fizycznego, rehabilitacja poprzez jazdę na rowerze (trój/czterokołowych)Wyjście ze szkoły w plener, punkt widokowy w parkuTablice Interaktywne, tablica ma funkcje reagowania na dotyk jak Przykład sali nauczania, sześcioro uczniów i nauczyciel.Zooterapia, rehabilacja pod wpływem zwierząt. Przykład dogoterapiiWyjazdy szkolne, przykładowy wyjazd nad morze.Boiska szkolne, boisko do koszykówki i boisko do piłki nożnejZajęcia na pływalni poza szkołą

Szkoła oferuje różne formy kontaktu oraz pomocy Państwu – rodzicom i opiekunom naszych uczniów:
bieżąca korespondencja: tradycyjna (poprzez dzienniczek ucznia) a także elektroniczna (każdy nauczyciel i specjalista posiada służbową skrzynkę mailową)
Popołudnia dla rodziców – obowiązkowe zebrania dla rodziców 3 razy w roku szkolnym (najczęściej wrzesień, luty, maj – w środy o 16.00)
indywidualne rozmowy z nauczycielami i specjalistami po wcześniejszym umówieniu się (każdy nauczyciel i specjalista pełni raz w tygodniu godzinny dyżur dla rodziców)
warsztaty i szkoleniadla rodziców z tematyki zgłaszanej przez Państwa w ankietach przeprowadzanych na początku każdego roku szkolnego – spotkania te odbywają się w dni powszednie lub w soboty
warsztaty tematyczne dla rodzin wraz z dziećmi – soboty
cykl 8-tygodniowych warsztatów dla rodziców/opiekunów dotyczących pracy z trudnymi zachowaniami dzieci
Klub Rodzica – spotkania raz w miesiącu w gronie rodziców i opiekunów uczniów naszej szkoły przy udziale psychologa i pedagoga szkolnego nakierowane na wzajemne poznanie się, dzielenie się informacjami i doświadczeniami, wzajemne wsparcie, rozmowy o trudnych i mniej trudnych tematach, relaks
spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin, przedstawicielami instytucji pomocowych
i urzędów organizowane w odpowiedzi na zgłaszane przez Państwa potrzeby
Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych propozycji.