Imprezy integracyjne na terenie placu szkolnego, piknik na boisku szkolnym.Nauczanie i terapie inwidualne.Prowadzenie ogródka szkolnego, zajęcia przy pielęgnacji sadzonek warzyw.Uroczystość zakończenia szkoły, uczniowskie przedstawienie tańca Wyjścia na zajęcia poza szkołą w ramach wychowania fizycznego, przykład zajęć z  korzystanie ze sprzętu wodnego.Nauczanie gotowania, czterech uczniów obierających warzywaHipoterapiaWyjście ze szkoły do parku w ramach wychowania fizycznego, rehabilitacja poprzez jazdę na rowerze (trój/czterokołowych)Wyjście ze szkoły w plener, punkt widokowy w parkuTablice Interaktywne, tablica ma funkcje reagowania na dotyk jak Przykład sali nauczania, sześcioro uczniów i nauczyciel.Zooterapia, rehabilacja pod wpływem zwierząt. Przykład dogoterapiiWyjazdy szkolne, przykładowy wyjazd nad morze.Imprezy integracyjne na terenie placu szkolnego, piknik na boisku szkolnym.Zajęcia na pływalni poza szkołą

Szkoła oferuje różne formy kontaktu oraz pomocy Państwu – rodzicom i opiekunom naszych uczniów:
bieżąca korespondencja: tradycyjna (poprzez dzienniczek ucznia) a także elektroniczna (każdy nauczyciel i specjalista posiada służbową skrzynkę mailową)
Popołudnia dla rodziców – obowiązkowe zebrania dla rodziców 3 razy w roku szkolnym (najczęściej wrzesień, luty, maj – w środy o 16.00)
indywidualne rozmowy z nauczycielami i specjalistami po wcześniejszym umówieniu się (każdy nauczyciel i specjalista pełni raz w tygodniu godzinny dyżur dla rodziców)
warsztaty i szkoleniadla rodziców z tematyki zgłaszanej przez Państwa w ankietach przeprowadzanych na początku każdego roku szkolnego – spotkania te odbywają się w dni powszednie lub w soboty
warsztaty tematyczne dla rodzin wraz z dziećmi – soboty
cykl 8-tygodniowych warsztatów dla rodziców/opiekunów dotyczących pracy z trudnymi zachowaniami dzieci
Klub Rodzica – spotkania raz w miesiącu w gronie rodziców i opiekunów uczniów naszej szkoły przy udziale psychologa i pedagoga szkolnego nakierowane na wzajemne poznanie się, dzielenie się informacjami i doświadczeniami, wzajemne wsparcie, rozmowy o trudnych i mniej trudnych tematach, relaks
spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin, przedstawicielami instytucji pomocowych
i urzędów organizowane w odpowiedzi na zgłaszane przez Państwa potrzeby
Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych propozycji.