Imprezy integracyjne na terenie placu szkolnego, piknik na boisku szkolnym.Nauczanie i terapie inwidualne.Prowadzenie ogródka szkolnego, zajęcia przy pielęgnacji sadzonek warzyw.Uroczystość zakończenia szkoły, uczniowskie przedstawienie tańca Wyjścia na zajęcia poza szkołą w ramach wychowania fizycznego, przykład zajęć z  korzystanie ze sprzętu wodnego.Nauczanie gotowania, czterech uczniów obierających warzywaHipoterapiaWyjście ze szkoły do parku w ramach wychowania fizycznego, rehabilitacja poprzez jazdę na rowerze (trój/czterokołowych)Wyjście ze szkoły w plener, punkt widokowy w parkuTablice Interaktywne, tablica ma funkcje reagowania na dotyk jak Przykład sali nauczania, sześcioro uczniów i nauczyciel.Zooterapia, rehabilacja pod wpływem zwierząt. Przykład dogoterapiiWyjazdy szkolne, przykładowy wyjazd nad morze.Boiska szkolne, boisko do koszykówki i boisko do piłki nożnejZajęcia na pływalni poza szkołą

Szanowni Państwo, informujemy, iż wszelkie opinie (psychologiczne, logopedyczne, pedagogiczne i inne) oraz zaświadczenia dotyczące uczniów wydawane są na pisemną prośbę rodziców/opiekunów prawnych.
Dokumenty wydane będą w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia prośby
Wzór pisma dostępny poniżej oraz w gabinecie psychologa/ pedagoga (pok.15),
w sekretariacie szkoły.

Wzór prośby o wydanie opinii (PDF)