Szanowni Państwo, informujemy, iż wszelkie opinie (psychologiczne, logopedyczne, pedagogiczne i inne) oraz zaświadczenia dotyczące uczniów wydawane są na pisemną prośbę rodziców/opiekunów prawnych.
Dokumenty wydane będą w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia prośby
Wzór pisma dostępny poniżej oraz w gabinecie psychologa/ pedagoga (pok.15),
w sekretariacie szkoły.

Wzór prośby o wydanie opinii (PDF)