Aktualności

W kwietniu bieżącego roku po raz kolejny ZSS nr 85 włączył się w jubileuszową, 10 edycję akcji społeczno – edukacyjnej „ŻONKILE”, organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, mającej na celu upamiętnienie bohaterów powstania w getcie warszawskim. Kulminacyjny moment akcji przypada corocznie na dzień wybuchu powstania tj. 19 kwietnia 1943 roku. Akcji od początku towarzyszy hasło „Łączy nas pamięć”, które podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności oraz potrzebę dialogu ponad podziałami.
Symbolem pamięci i szacunku o powstaniu jest żonkil. Rozpowszechnienie tego symbolu zawdzięczmy inicjatywie Marka Edelmana, jednego z ocalałych z powstania w getcie, ostatniego dowódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej. Każdego roku, w rocznicę wybuchu powstania składał on bukiet żółtych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta na warszawskim Muranowie, by oddać hołd poległym towarzyszom. Wraz z nim każdego roku przychodziło coraz więcej ludzi. Z tej inicjatywy rozwinęła się akcja społeczno – edukacyjna „Żonkile”, mająca na celu oraz szerzenie wiedzy na temat powstania w getcie.
Tegoroczne hasło przewodnie akcji Żonkile „Miłość i jej różne oblicza”, zainspirowane książką Marka Edelmana „I była miłość w getcie”, ma nas uwrażliwić na to czym była i co znaczyła miłość w warunkach getta: od miłości rodzicielskiej, przez miłość do przyjaciół, miłość idei, aż po miłość romantyczną. Hasłu towarzyszą słowa Marka Edelmana: ”Nienawiść jest łatwa. Miłość wymaga wysiłku i poświęcenia”.
W ramach akcji, na korytarzach szkolnych prezentowane były gazetki okolicznościowe, plakaty, materiały POLIN związane z wybuchem powstania w getcie. Przypomniana została ponadto postać Ireny Sendlerowej, niosącej pomoc dzieciom żydowskim i dorosłym w getcie warszawskim, uhonorowanej tytułem Sprawiedliwej wśród Narodów Świata oraz Janusza Korczaka, wybitnego pedagoga, do końca opiekującego się wychowankami założonego przez siebie Domu Sierot.
Nasi Wychowankowie, uczniowie SP oraz SPdP, przygotowali papierowe żonkile- symbol pamięci o bohaterkach powstania w getcie. Następnie oddali hołd bohaterom powstania, składając kwiaty pod pomnikiem Bohaterów Getta Warszawskiego oraz pod pomnikiem Janusza Korczaka, prekursora działań na rzecz praw dziecka ofiarnie niosącego pomoc dzieciom warszawskiego getta. Uczniowie obejrzeli również okolicznościowy Mural przy Metrze Centrum, upamiętniający osoby, których historie na różne sposoby łączą się z tegorocznym hasłem kampanii.
Poprzez podejmowane działania pielęgnujemy pamięć o powstaniu w getcie warszawskim i jego bohaterach, którzy stanęli do walki o ludzką godność i którzy są częścią naszej wspólnej historii. To lekcja historii, kształtująca wrażliwość i solidarność z potrzebującymi pomocy.
Organizatorzy podejmowanych przedsięwzięć: p. K. Żółtowłos, p. E. Pędzich, p. M. Miecznik, p. I. Liwak, K. Kasior – Walczak.

 

 

© 2022 Zespół Szkół Specjalnych nr 85
Wykonanie: Solmedia.pl