Aktualności

Uczniowie klasy 8a oraz P2B naszej szkoły pod opieką p. E. Pędzich i p. J Matusiak, uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych „Jak pięknie się różnić?”, przygotowanych przez Muzeum POLIN. W trakcie zajęć, prowadzonych metodami aktywnymi, wykorzystywano elementy dramy, symulacji oraz pracy z filmem. Uczniowie uczestniczyli w ćwiczeniach uczących tolerancji, otwartości na świat oraz akceptacji różnorodności kulturowej. Podczas wykonywania zadań w grupach na wystawie stałej wspólnie zastanawialiśmy się nad wartością różnorodności kulturowej w dawnej Polsce. Szukaliśmy pomysłów na przezwyciężanie trudności wynikających z nierówności w traktowaniu innych ludzi m. in. z powodu wyglądu zewnętrznego, pochodzenia narodowego i etnicznego, koloru skóry, niepełnosprawności czy też wyznania. Uczestnicząc w zajęciach doświadczyliśmy jak ważna jest akceptacja, tolerancja i otwartość na inność w kontaktach międzyludzkich.

 

  

© 2022 Zespół Szkół Specjalnych nr 85
Wykonanie: Solmedia.pl