50-lecie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 85 w Warszawie22 listopada 2013 roku był jednym z najważniejszych dni w historii Zespołu Szkół Specjalnych Nr 85. Obchodzono jubileusz 50 – lecia założenia Szkoły Podstawowej Nr 243, pierwszej w Polsce „SZKOŁY ŻYCIA”.

Podczas uroczystości jubileuszowych zostało nadane imię Eunice Kennedy Shriver szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 85 (Szkoła Podstawowa Nr 243, Gimnazjum Nr 146 i Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 5) oraz otrzymały one sztandar. Fundatorami sztandaru byli: Miasto st. Warszawa, Rada Rodziców oraz Stowarzyszenie „Parasol”.

 

Wszyscy fundatorzy sztandaru oraz patron honorowy uroczystości – Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska zostali uhonorowani poprzez nadanie im gwoździ pamiątkowych.

W imieniu Stowarzyszenia „Parasol” v-ce prezes – pani Kamila Kozak wbiła pamiątkowy gwóźdź w drzewce sztandaru oraz złożyła podpis w kronice szkoły.
W tym ważnym dla całej społeczności szkolnej dniu, ZSS Nr 85 gościł wiele znakomitych osobistości m.in.: Attache ds. Kultury Ambasady USA Panią Keisha Lafayete, Prezesa Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska Panią Katarzynę Frank-Niemczycka, Wiceprezesa ds. Organizacji Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska Pana Krzysztofa Krukowski i Dyrektora Generalnego Biura Narodowego Olimpiady Specjalne Pana Bogusława Gałązkę, himalaistkę – ambasadorkę Olimpiad Specjalnych Panią Kingę Baranowską. Wśród przybyłych gości byli także przedstawiciele władz stolicy: Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Pan Włodzimierz Paszyński, Przewodnicząca Komisji Edukacji i Rodziny Rady m.st. Warszawy Pani Małgorzata Żuber-Zielicz, Zastępca Dyrektora Biura Edukacji m.st. Warszawy Pani Mieczysława Nowotniak, Burmistrz Dzielnicy Śródmieście Pan Wojciech Bartelski, Zastępca Prezesa Zarządu PFRON Pani Agnieszka Kłosowska-Dudzińska oraz instytucji oświatowych: Ministerstwa Edukacji Narodowej i Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, związków zawodowych, wielu instytucji, fundacji, organizacji pozarządowych wspierających działalność szkoły oraz przyjaciele.

Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska objęło uroczystość patronatem honorowym natomiast Radio Zet Gold patronatem medialnym.