01 września rozpoczął się nowy rok szkolny  2014/2015.  
Po raz pierwszy uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbyła się z udziałem pocztu sztandarowego. Zaszczytu reprezentowania Zespołu Szkół Nr 85 w poczcie sztandarowym dostąpili uczniowie klasy 1b oraz 3a Szkoły Przysposabiającej do Pracy Nr 5.

Poczet sztandarowy

Pani Dyrektor Agnieszka Tymińska  powitała uczniów, szczególnie tych, którzy dopiero wkroczyli w mury szkoły i uczęszczać będą do klas pierwszych, rodziców i nauczycieli. Wszystkim zebranym życzyła  samych sukcesów, wiele wytrwałości oraz spełnienia wszystkich zamierzeń
i planów.

Pani Dyrektor wita uczniów

Pani Dyrektor Agnieszka Tymińska  pogratulowała uczniom, którzy w czasie wakacji brali udział i odnieśli sukcesy w Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych.

Pani Dyrektor z uczniami

Po zakończeniu uroczystości wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich klas.