14 października 2015 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia  Edukacji Narodowej. Życzenia nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły złożyła przewodnicząca  Rady Rodziców Pani Ewa Głąb – Jabłońska oraz uczniowie. Samodzielnie przygotowane przez uczniów  w pracowni biurowej niewielkie upominki były bardzo miłym dodatkiem do życzeń.


Podczas uroczystości uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej Nr 243, Gimnazjum Nr 146 oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy Nr 5 zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej. Pasowania uczniów dokonała   Pani Dyrektor Agnieszka Tymińska. Uczniowie  ślubowali być dobrymi uczniami,  dbać o honor  szkoły, służyć pomocą słabszym, szanować nauczycieli, przełożonych i rodziców oraz  kochać  Ojczyznę.
Uroczystość uświetniły wspaniałe występy zespołu instrumentalnego „Kongo” pod kierunkiem pań: Elżbiety Szałaj i Jolanty Chmielińskiej zespołów tanecznych , których  opiekunem jest pani Kinga Kasior - Walczak oraz pani Elżbieta Pędzich.