W październiku odbył się pierwszy z cyklu turniej sportowo-ekologiczny pod nazwą
EKO-RUCH – UCZEŃ ZDRÓW, zorganizowany dla klas podstawowych, gimnazjalnych i klas Pdp.
Celem turnieju jest wzbudzanie świadomości oraz nawyków związanych z dbaniem o środowisko, w którym żyjemy oraz potrzeba aktywnego trybu życia.

Integracja pomiędzy klasami wzbudza motywację uczniów do działania poprzez budowanie pozytywnej rywalizacji w czasie wykonywania różnorodnych aktywności ruchowych.
Poprzez odpowiednio dobrane metody pracy takie jak: metoda aktywizująca,  zabawowa, zadań stawianych do wykonania czy współzawodnictwa,  możliwe było zaangażowanie wszystkich uczniów do uczestnictwa w turnieju z poczuciem sprawczości i odniesienia wspólnego sukcesu.
Uczniowie otrzymali w nagrodę dyplomy, książki i gry edukacyjne o tematyce ekologicznej.