Imprezy integracyjne na terenie placu szkolnego, piknik na boisku szkolnym.Nauczanie i terapie inwidualne.Prowadzenie ogródka szkolnego, zajęcia przy pielęgnacji sadzonek warzyw.Uroczystość zakończenia szkoły, uczniowskie przedstawienie tańca Wyjścia na zajęcia poza szkołą w ramach wychowania fizycznego, przykład zajęć z  korzystanie ze sprzętu wodnego.Nauczanie gotowania, czterech uczniów obierających warzywaHipoterapiaWyjście ze szkoły do parku w ramach wychowania fizycznego, rehabilitacja poprzez jazdę na rowerze (trój/czterokołowych)Wyjście ze szkoły w plener, punkt widokowy w parkuTablice Interaktywne, tablica ma funkcje reagowania na dotyk jak Przykład sali nauczania, sześcioro uczniów i nauczyciel.Zooterapia, rehabilacja pod wpływem zwierząt. Przykład dogoterapiiWyjazdy szkolne, przykładowy wyjazd nad morze.Boiska szkolne, boisko do koszykówki i boisko do piłki nożnejZajęcia na pływalni poza szkołą

Przez cały rok 2018 w naszej szkole realizowany był projekt Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych : „ Śladami Jana Pawła II”. Celem konkursu było przybliżenie osoby Jana Pawła II oraz pogłębienie wiedzy na temat Jego życia. 

 17 października 2018 r. w 40- rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża, uczniowie Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej do Pracy wzięli udział w konkursie wiedzy o papieżu Polaku. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością faktów z dzieciństwa Karola Wojtyły, całego okresu pontyfikatu, aż do kanonizacji. To było wyjątkowo trudne zadanie, ale uczniowie doskonali poradzili sobie z 34 pytaniami testowymi. Konkurs przeplatany był piosenkami dedykowanymi papieżowi. Nie zabrakło też ulubionej przez Jana Pawła II „ Barki” i oczywiście wyśmienitych kremówek papieskich. Każdy uczestnik testu otrzymał pamiątkową książkę o Świętym Janie Pawle II.