W ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka odbył się w naszej szkole uroczysty apel z udziałem uczniów i nauczycieli, w trakcie którego odczytany został list okolicznościowy Rzecznika Praw Dziecka p. Marka Michalaka.

Uczestnicy spotkania obejrzeli również film edukacyjny „ Mam prawo do …” z udziałem naszych wychowanków odgrywających główne role w scenkach rodzajowych, przygotowanych we współpracy z Rodzicami.
Wydarzenie poprzedził szkolny Konkurs Plastyczny „Znam swoje prawa”, którego celem było utrwalanie znajomości praw dziecka, przypomnienie sylwetki prekursora działań na rzecz praw dziecka Janusza Korczaka oraz zaprezentowanie przez wychowanków swoich praw w formie ekspresji plastycznej. Inspiracją do zorganizowania konkursu były obchody 25 Rocznicy uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych najważniejszego dokumentu o Prawach Dziecka - Konwencji o Prawach Dziecka do którego powstania w bardzo dużym stopniu przyczyniło się państwo polskie. Wszystkie prace plastyczne uczniów zostały przedstawione na wystawie zatytułowanej „Prawa dziecka ”.
W trakcie apelu p. dyr. Agnieszka Tymińska wręczyła laureatom konkursu nagrody w postaci książek i audiobooków. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Udział w apelu miał na celu usystematyzowanie, utrwalenie i pogłębienie nabytej przez dzieci wiedzy odnoszącej się do przysługujących im praw, która pomoże im w przygotowaniu do dorosłego życia w społeczeństwie. Apel przygotowały p. E. Pędzich, p. K. Kasior – Walczak, p. J. Górska.