Historia szkoły

 • 1 września 1963 r. - dzięki staraniom rodziców: państwa Garlickich, Dłuskich, pani  Mrugalskiej  oraz innych rodziców zrzeszonych w Kole Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski TPD powstała pierwsza w Warszawie szkoła  - Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 243 - zajmującą się edukacją oraz wychowaniem dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Dyrektorem szkoły została pani Sabina Mossoczy, która stworzyła szkołę od podstaw. Ówcześnie szkoła mieściła się w starych zabudowaniach dworskich przy ul. Czerniakowskiej 47. Budynek był w złym stanie technicznym, nadawał się do remontu, znajdowało się tam kilka sal lekcyjnych i jedna pracownia techniczna. Jednak duży teren i ogród należący do szkoły dawał możliwość  prowadzenia zajęć w środowisku naturalnym.
 • Od stycznia 1969 r. -  kierownictwo szkoły objęła pani Jadwiga Kalicińska. Tego samego roku, podczas wakacji szkoła została przeniesiona do budynku sióstr zakonnych przy ul. Tamka 35. Do dyspozycji dzieci przygotowano 6 klas lekcyjnych, 4 pracowniedo zajęć praktycznych, salę do zajęć ruchowych, pracownię logopedyczna, a także gabinet psychologa i gabinet lekarski.
  Od początku istnienia szkoła współpracowała z  Instytutem Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Uniwersytetem Warszawskim. Jako placówka eksperymentalna cieszyła się dużym zainteresowaniem prasy, radia i telewizji.
 • Od 1 października 1969 r. funkcję dyrektora szkoły pełniła pani Maria Czyżewicz. Otworzono eksperymentalny oddział klas młodszych, gdzie przykładano dużą wagę do usprawniania manualnego uczniów.
 • W 1971 r. przy współpracy zaprzyjaźnionych Spółdzielni Inwalidów „Elektra” i „Mazowianka” Przemysłu Skórzanego w szkole rozpoczął się roczny kurs przyuczania absolwentów do zawodu.
 • W 1972 r. szkołę odwiedziła pani Muriel Humphrey, żona ówczesnego wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki.
 • W 1975 r. szkołą kierowała pani Krystyna Przybylska-Wieliczko, po czym funkcję tę przejęła pani Franciszka Kalinowska. Szkoła borykała się z trudnymi warunkami lokalowymi. Po wielu staraniach została przeniesiona do budynku, przy ul. Elektoralnej, w którym przed II wojną światową miał swoją siedzibę szpital św. Ducha. Podczas wojny został zburzony, a w latach 50-tych XX w. odbudowany i przeznaczony na cele oświatowe. Nastąpiła wyraźna poprawa warunków lokalowych.
  W tym czasie powstał Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, którego dyrektorem został pan Czesław Wąsik. W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego weszły Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 243, Szkoła Specjalna Nr 213 dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz Przedszkole Specjalne Nr 208. W szkole powstały klasy dla dzieci głuchych z niepełnosprawnością intelektualną oraz klasy eksperymentalne dla dzieci z autyzmem pod opieką naukową prof. Gałkowskiego.
 • W 1981 r. - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy został rozwiązany. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 243 uzyskała status samodzielnej placówki i swoja opieką objęła uczniów głębiej upośledzonych umysłowo, autystycznych i głuchoniemych z upośledzeniem umysłowym. Od 1981 r. szkoła stała się szkołą ćwiczeń dla studentów pedagogiki specjalnej.
 • W 1982 r. szkołę odwiedziła pani Weronika Sherborne z Wielkiej Brytanii zapoznając nauczycieli ze swoją Metodą Ruchu Rozwijającego.
 • W 1986 r. dyrektorem szkoły została pani Kazimiera Mirzyńska.
 • W 1987 r. szkoła przystąpiła do Klubu Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne pod nazwą „Elektoralna”. Dobre przygotowanie młodzieży, ogromny wkład nauczycieli, zaangażowanie osób organizujących imprezy sportowe miało wpływ na wysokie  osiągnięcia naszych zawodników w Olimpiadach i Spartakiadach.
 • W 1991 r. roku funkcję dyrektora szkoły przyjęła pani Stefania Siedlecka. Wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym  utworzono na terenie szkoły ” Warsztaty Terapii Zajęciowej”.
 • W 1996 r. dyrektorem placówki został  pan Kazimierz Banaszek. W związku z reformą szkolnictwa w 1997 r. utworzono istniejący do dziś Zespół Szkół Specjalnych Nr 5, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 243, Gimnazjum Specjalne Nr 146 oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 5.
  Z inicjatywy nauczycieli powstały i rozwinęły swoją działalność: zespół wokalny „Nadwiślańskie Nutki”, Teatrzyk „Klituś-Bajduś”, Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku, Drużyna Zuchowa, Zespół instrumentalny „KONGO”, Gazetka szkolna „Nasza Piątka”.
 • W 2008 r. dyrektorem szkoły została pani Agnieszka Tymińska.
  Budynek szkoły został poddany modernizacji: odnowiono korytarze, zainstalowano windy, szatnie wyposażono w szafki uczniowskie, odświeżono klasy, wymieniono okna i drzwi, wyremontowano salę gimnastyczną i salę rehabilitacyjną, zmodernizowano boisko szkolne i plac zabaw.
  Szkoła, oprócz sal lekcyjnych  posiada  pracownie: gospodarstwa domowego, rękodzieła artystycznego (tkactwo, makrama), ceramiki, komputerowe, techniki biurowej, decoupage, technik różnych oraz sale do zajęć logopedycznych, polisensorycznych, integracji sensorycznej, muzyczno-rytmicznych, rehabilitacji ruchowej i gimnastyki korekcyjnej. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych (m.in. dogoterapia, hipoterapia, harcerstwo, zajęcia na pływalni), turnusach rehabilitacyjnych, programach profilaktycznych.
  W szkole działają zespoły artystyczne: zespół instrumentalny „Kongo”, zespół teatralny „RaMiNa”, zespół tańca nowoczesnego „ExtraDance”, zespół tańca „Etno- folk”.
  W 2008 r. z inicjatywy logopedy - p. Ireny Gertsmann  w szkole został utworzony zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
 • W 2013 r. odbyły się uroczyste obchody 50 - lecia założenia Szkoły Podstawowej Nr 243, podczas których szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 85: Szkole Podstawowej Nr 243, Gimnazjum Nr 146 oraz Szkole Przysposabiającej do Pracy Nr 5 nadano imię Eunice Kennedy Shriver
 • 22 listopada 2013 r. był jednym z najważniejszych dni w historii Zespołu Szkół Specjalnych Nr 85. Obchodzono jubileusz 50 – lecia założenia Szkoły Podstawowej Nr 243, pierwszej w Polsce „SZKOŁY ŻYCIA”.

  Podczas uroczystości jubileuszowych zostało nadane imię Eunice Kennedy Shriver szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 85 (Szkoła Podstawowa Nr 243, Gimnazjum Nr 146 i Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 5) oraz otrzymały one sztandar. Fundatorami sztandaru byli: Miasto st. Warszawa, Rada Rodziców oraz Stowarzyszenie „Parasol”.

  Wszyscy fundatorzy sztandaru oraz patron honorowy uroczystości – Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska zostali uhonorowani poprzez nadanie im gwoździ pamiątkowych.

  W imieniu Stowarzyszenia „Parasol” v-ce prezes – pani Kamila Kozak wbiła pamiątkowy gwóźdź w drzewce sztandaru oraz złożyła podpis w kronice szkoły.
  W tym ważnym dla całej społeczności szkolnej dniu, ZSS Nr 85 gościł wiele znakomitych osobistości m.in.: Attache ds. Kultury Ambasady USA Panią Keisha Lafayete, Prezesa Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska Panią Katarzynę Frank-Niemczycka, Wiceprezesa ds. Organizacji Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska Pana Krzysztofa Krukowski i Dyrektora Generalnego Biura Narodowego Olimpiady Specjalne Pana Bogusława Gałązkę, himalaistkę – ambasadorkę Olimpiad Specjalnych Panią Kingę Baranowską. Wśród przybyłych gości byli także przedstawiciele władz stolicy: Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Pan Włodzimierz Paszyński, Przewodnicząca Komisji Edukacji i Rodziny Rady m.st. Warszawy Pani Małgorzata Żuber-Zielicz, Zastępca Dyrektora Biura Edukacji m.st. Warszawy Pani Mieczysława Nowotniak, Burmistrz Dzielnicy Śródmieście Pan Wojciech Bartelski, Zastępca Prezesa Zarządu PFRON Pani Agnieszka Kłosowska-Dudzińska oraz instytucji oświatowych: Ministerstwa Edukacji Narodowej i Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, związków zawodowych, wielu instytucji, fundacji, organizacji pozarządowych wspierających działalność szkoły oraz przyjaciele.

 • Od 1 września 2017 r. zgodnie z uchwałą nr XLV/1083/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 marca 2017 r.  w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 wchodzą Szkoła Podstawowa nr 243 im. Eunice Kennedy Shriver oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 5 im. Eunice Kennedy Shriver.
 • 8 czerwca 2022 r. gościliśmy w Szkole wnuczkę naszej patronki - Kethleen Shriver.
 • 16 listopada 2023 r. ZSS nr 85 odwiedziła zagraniczna delegacja przedstawicieli władz Europejskich i Eurazjatyckich Olimpiad Specjalnych. Swoją obecnością zaszczycili nas: pan David Evangelista President & Managing Director, pani Pamela Herrera Manager, Young Athletes, Athlete Leadership, MATP and Family Engagement, pan Hernán Goldzycher Marketing and Communications, Senior Manager, pan Gerald Mballe Advisor, Unified with Refugees,pan Krzysztof Krukowski Senior Director, Organisational Development.
 • 17 listopada 2023 r. obchodzono jubileusz 60 - lecia założenia Szkoły oraz 10 - lecia nadania szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 85 imienia Eunice Kennedy Shriver. Odwiedzili nas przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, Kuratorium Oświaty, Biura Edukacji m. st. Warszawy, Burmistrz Dzielnicy Śródmieście, przedstawiciele Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Europa/Eurazja oraz Olimpiady Specjalne Polska, Dyrektorzy szkół, zaprzyjaźnione fundacje i instytucje kultury oraz te działające na rzecz osób z niepełnosprawnością.  Wnuczka naszej patronki - Kethleen Shriver - przesłała nagranie skierowanej do społeczności szkolnej.

Partnerzy

MEN MKO Biuro Edukacji Szkoła W Ruchu
© 2024 Zespół Szkół Specjalnych nr 85
Wykonanie: Solmedia.pl