AAC

W naszej szkole celem pracy nauczycieli oraz specjalistów pracujących z uczniem niemówiącym jest osiągnięcie przez niego:
• możliwości porozumiewania się̨ z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub pozawerbalnie,
• maksymalnej niezależności w zakresie zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych adekwatnie do własnego, indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności, poczucie sprawczości,
• możliwości uczestniczenia w rożnych formach życia społecznego na równi z innymi.
Pracując z dziećmi niemówiącymi wykorzystujemy wiele metod i technik, w zależności od preferencji i możliwości rozwojowych dziecka. W sposób niedyrektywny pracujemy też nad budowaniem motywacji do komunikacji jako istotnego elementu w procesie nauki porozumiewania się.

© 2022 Zespół Szkół Specjalnych nr 85
Wykonanie: Solmedia.pl