W dniu 3 czerwca 2019 roku uczniowie klas 7a i 8c szkoły podstawowej pod opieką nauczycieli p. Elżbiety Pędzich oraz p. Joanny Narkiewicz – Jodko odwiedzili miejsce,  gdzie dawniej, w nieistniejącym już budynku, mieściła się redakcja „ Małego Przeglądu”, czasopisma dzieci i młodzieży.

 „Mały Przegląd” którego pomysłodawcą, założycielem i redaktorem naczelnym był  wybitny pedagog Janusz Korczak  ukazywał się w latach 1926 – 1939 jako stały  cotygodniowy bezpłatny dodatek do dziennika „Nasz Przegląd”. Ostatni numer pisma ukazał się  1 września 1939 roku. „Mały Przegląd” był pierwszym czasopismem w historii, w którego w przygotowaniu,  redagowaniu i dostarczaniu materiałów  znaczący udział miały dzieci i młodzież.   Gazeta miała niesłychane powodzenie, dzieci pisały, korespondowały, przeprowadzały ze sobą wywiady. Oprócz pasjonujących reportaży sportowych i podróżniczych znalazły się w nim problemy z codziennego życia dzieci.

W 1996 roku na tylnej ścianie Pałacu Mostowskich (od strony ul. Nowolipki), w pobliżu miejsca,  w której mieściła się siedziba  redakcji „Małego Przeglądu”(kamienica nr 7), odsłonięto tablicę upamiętniającą  z wizerunkiem Janusza Korczaka, przed którą nasi wychowankowie złożyli kwiaty.