Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zapisów do programu  „Zima w Mieście” 2019 

Data

Etap zapisów/czynności kandydata

od

do

4 grudnia
godzina 12.00

13 grudnia
godzina 12.00

Rodzic/opiekun prawny wypełnia kartę kwalifikacyjną
Kartę można pobrać z systemu lub otrzymać w szkole/placówce specjalnej, która organizuje Program "Zima w Mieście" 2019.

2 stycznia
godzina 13.00

Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

3 stycznia godzina 10.00

10 stycznia godzina 10.00

Potwierdzanie woli uczestniczenia w Programie „Zima w Mieście” 2019, w każdej szkole/placówce specjalnej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat.
Potwierdzenie woli jest warunkiem uczestniczenia w Programie.

11 stycznia
 godzina 13.00

Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę uczestniczenia.
Decyzję o przyjęciu do Programu podejmuje organizator wypoczynku.

 

Przekierowanie do zakładki - Zima w Mieście 2019 - Biuro Edukacji:  http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/warszawski-program-zima-w-miescie