Informujemy, że w dniu 24 czerwca 2015 r. w wyniku zapytania ofertowego nr ZSS.85.272.22.2015 została zawarta umowa między:
 Zespołem Szkół Specjalnych Nr 85 w Warszawie przy ul. Elektoralnej 12/14
a
Alojzym Pilacińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Ogólnobudowlanych Alojzy Pilaciński, z siedzibą pod adresem Wilków Polski 28, 05-155 Leoncin

na : „ Wykonanie robót budowlanych, polegających na remoncie sal lekcyjnych, pomieszczeń dozorców, korytarza (10 szt. okien) łazienek, stołówki i wymianie ogrodzenia w Zespole Szkół Specjalnych Nr 85 w Warszawie przy ul. Elektoralnej 12/14”.