Rozstrzygnięcie ofertowe dotyczące robót budowlanych związanych z remontem sal lekcyjnych nr 6, 16, 17, 19, 21, 27, 28, pomieszczeń dozorców, korytarza (10szt. okien), łazienek i stołówki w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85, Warszawa ul. Elektoralna 12/14.

Rozstrzygnięcie ofertowe (pdf)