Informujemy, że w dniu 28 kwietnia 2015 r. w wyniku zapytania ofertowego nr ZSS.85.271.35.2015 została zawarta umowa między:
 Zespołem Szkół Specjalnych Nr 85 w Warszawie przy ul. Elektoralnej 12/14
a
Pracownią Architektoniczną Projektowo-Wykonawczą Wojciech Korenc
z siedzibą 05-080 Izabelin przy ul. Czarnieckiego 7

na : „ Opracowania kompleksowej dokumentacji dostosowania budynku ZSS Nr 85 i 63 do aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej”.