Rozstrzygnięcie ofertowe dotyczące opracowania kompleksowej dokumentacji dostosowania budynku ZSS nr 85 i 63 do aktualnie obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowerowego ( Plik PDF)