Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania kompleksowej dokumentacji dostosowania budynku ZSS nr 85 i 63 do aktualnie obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej

Zapytanie ofertowe (plik PDF)