WIE

Od trzech lat w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, w ZSS nr 85 realizowany jest Projekt „Ogród cztery pory roku – Korczakowskie inspiracje", którego koordynatorem jest p. Elżbieta Pędzich. Głównym celem podejmowanego przedsięwzięcia jest nabywanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej poprzez uprawę ogrodu zainspirowane pedagogiką wychowawczą pisarza, lekarza, pedagoga, działacza społecznego oraz prekursora działań na rzecz praw dziecka Janusza Korczaka. Inspiracją dla realizowanej tematyki była działalność Janusza Korczaka podjęta z wychowankami na Koloniach Letnich w Różyczce dotycząca łączenia czasu przeznaczonego na wypoczynek z pracą związaną z uprawą i pielęgnacją roślin.
Projekt realizowany jest w oparciu o pory roku i związane z nimi zmiany zachodzące w przyrodzie z wykorzystaniem aktywności plastycznych, ruchowych i muzyczno – teatralnych. Wiosną na zajęciach ogrodniczych w ramach przedmiotu kreatywność, uczniowie zapoznają się ze sposobem posługiwania się narzędziami ogrodniczymi oraz zasadami uprawy ogrodu uczestnicząc w pracach pielęgnacyjnych. Prowadzone obserwacje dokumentowane są przez naszych wychowanków w notatnikach przyrodniczych, zielnikach a także poprzez fotografowanie. Uczniowie mają możliwość obserwacji i efektów swojej pracy czerpiąc radość i satysfakcję, aktywnie spędzając czas poszerzając swoje zainteresowania.
W ramach programu, w ogrodzie odbywają się Plenerowe Konkursy Plastyczne „Wiosna w ogrodzie” i „Ogród jesienią”(malowanie farbami na sztalugach). W tym roku szkolnym wiosenny konkurs plastyczny odbył się online w ramach nauki zdalnej. W ostatnim czasie w ogrodzie zamontowane zostały podnośniki (warzywniaki), służące uczniom poruszającym się na wózkach.
Latem, uczniowie przygotowują sałatki z wykorzystaniem nowalijek i uprawianych w ogrodzie ziół. Jesień to czas zbiorów i przygotowywania zapasów na zimę, a także różnorodnych aktywności artystycznych. Uczniowie wystąpili z przedstawieniem muzyczno - teatralnym „Dzień w ogrodzie” do muzyki klasycznej, na XIII Przeglądzie PATA w MDK im. Marii Gwizdak na Bielanach.
Zajęcia ogrodnicze, z wykorzystaniem elementów metody hortiterapii czyli „terapii ogrodniczej”, prowadzone w naturalnym środowisku przyrodniczym odprężają i wywołują pozytywne emocje niwelując stres, napięcia i agresywne zachowania. Poprawiają społeczne, poznawcze, fizyczne i psychofizyczne funkcjonowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Ponadto wdrażają do przestrzegania zasad zdrowego stylu życia, uczą samodzielności, systematyczności, odpowiedzialności za powierzone zadania, a także umiejętności współdziałania w grupie, szacunku do pracy własnej i innych osób oraz poprawiają relacje między ludźmi. Ogród to dla naszych uczniów bezpieczeństwo i przyjazna przestrzeń, wolna od czynników powodujących stres i niepokój. Podejmowane działania będą kontynuowane w kolejnych latach.

 

 

© 2021 Zespół Szkół Specjalnych nr 85
Wykonanie: Solmedia.pl