WIE

Wirtualny świat coraz częściej miesza się i przenika ze światem realnym. Umiejętność poruszania się w nowej rzeczywistości staje się niezbędna w codziennym funkcjonowaniu. Telefon / tablet przestał już służyć tylko do dzwonienia, a stał się swoistym oknem na świat. Poznanie możliwości jakie płyną ze sprawnego posługiwania się telefonem/tabletem jest czynnikiem zapobiegającym wykluczeniu społecznemu. Zrozumienie zagrożeń ukrytych w cyfrowym świecie jest sprawą zachowania bezpieczeństwa każdego ucznia. Sprawne posługiwanie się nowoczesną technologią pomaga w kształtowaniu właściwych więzi społecznych, uczy nawiązywania i podtrzymywania relacji, pomaga zrozumieć otaczającą rzeczywistość i funkcjonować w kulturowych kanonach, a przez to ma ogromny wpływ na ogólny rozwój każdego ucznia.
Dlatego też głównym celem projektu jest wyposażenie uczniów, na miarę ich możliwości, w podstawowe umiejętności posługiwania się TIK, a przez to umożliwienie im uczestniczenia, na równi z innymi w różnych formach życia społecznego, z zachowaniem ogólnie przyjętych norm współżycia, oraz wyposażenie ich w takie umiejętności, które pomogą im aktywnie i twórczo spędzać czas wolny.
Projekt zakłada zajęcia w formie warsztatów, plenerów, wycieczek oraz prowadzenia korespondencji mailowej i obejmuje:

 1. Rozwijanie umiejętności obsługi podstawowych aplikacji i programów tabletu / komputera.
 2. Nauka odczytywania danych zawartych w kodach QR oraz ich tworzenie.
 3. Doskonalenie umiejętności korzystania z użytkowych programów komputerowych i tworzenia prostych animacji rysunkowych.
 4. Rozwijanie umiejętności drukowania swoich prac.
 5. Zrozumienie pojęcia programowania, jako listy poleceń do wykonania. Tworzenie prostych instrukcji dla Ozobota.
 6. Wyszukiwanie informacji i grafiki w Internecie oraz wyposażenie w wiedzę nt. bezpiecznych zachowań w sieci.
 7. Naukę posługiwania się pocztą elektroniczną, odbierania i wysyłania wiadomości, załączania plików.
 8. Słuchanie muzyki, tworzenie i przesyłanie linków do stron internetowych.
 9. Wykonywanie zdjęć aparatem cyfrowym. Prezentowanie swoich prac z zachowaniem szacunku dla prywatności swojej i innych; wirtualna tablica, konkurs fotograficzny.
 10. Nauka przesyłania zdjęć z telefonu / tabletu na komputer. Wykorzystanie aplikacji do wykonania kolaży i kartek. Tworzenie prezentacji ze zdjęć i przepisów kulinarnych.
 11. Wykorzystanie aplikacji mobilnych do zwiedzania i poznawania Warszawy. Gra Miejska.
 12. Wdrażanie do pracy w grupie: dzielenia się obowiązkami, współpracy, czekania na swoją kolej, odpowiedzialności.
 13. Tworzenie tematycznych e-booków, książek, rozwiązywanie quizów online.
  Projekt realizowany jest przez uczniów SPdP nr 5 od marca 2020 roku, a termin zakończenia projektu przypada na grudzień 2020.

autorki projektu: Adrianna Podpora, Katarzyna Strzelec

© 2021 Zespół Szkół Specjalnych nr 85
Wykonanie: Solmedia.pl