Szkoła dysponuje dwiema pracowniami komputerowymi, z których każda wyposażona jest w osiem stanowisk komputerowych. Komputery posiadają niezbędne oprogramowanie oraz multimedialne programy edukacyjne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie. W pracowniach jest dostępny Internet.


Zajęcia prowadzone są adekwatnie do aktualnych potrzeb oraz możliwości uczniów, którzy nabywają i doskonalą umiejętności właściwej obsługi stanowiska komputerowego, tj.:
– operowania myszką,
– korzystania z klawiatury,
– obsługi podstawowych programów użytkowych i sposobów ich wykorzystania w codziennym życiu,
– korzystania z wyszukiwarek internetowych i sposobów wyszukiwania potrzebnych informacji,
– obsługi urządzeń cyfrowych jak: drukarka, skaner, MP3, MP4 i telefonów,
Ucząc się obsługi multimedialnych programów edukacyjnych uczniowie doskonalą i ćwiczą swoje umiejętności z zakresu czytania, pisania, liczenia i dobierania pasujących elementów ale także rozwijają umiejętność aktywnego, akceptowanego społecznie sposobu spędzania czasu wolnego, rozwijają swoje zainteresowania, wydłużają czas koncentracji na zadaniu, doprowadzają zadanie do końca.