Pracownie

Szkoła dysponuje dwiema pracowniami komputerowymi, z których każda wyposażona jest w osiem stanowisk komputerowych. Komputery posiadają niezbędne oprogramowanie oraz multimedialne programy edukacyjne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie. W pracowniach jest dostępny Internet.


Zajęcia prowadzone są adekwatnie do aktualnych potrzeb oraz możliwości uczniów, którzy nabywają i doskonalą umiejętności właściwej obsługi stanowiska komputerowego, tj.:
– operowania myszką,
– korzystania z klawiatury,
– obsługi podstawowych programów użytkowych i sposobów ich wykorzystania w codziennym życiu,
– korzystania z wyszukiwarek internetowych i sposobów wyszukiwania potrzebnych informacji,
– obsługi urządzeń cyfrowych jak: drukarka, skaner, MP3, MP4 i telefonów,
Ucząc się obsługi multimedialnych programów edukacyjnych uczniowie doskonalą i ćwiczą swoje umiejętności z zakresu czytania, pisania, liczenia i dobierania pasujących elementów ale także rozwijają umiejętność aktywnego, akceptowanego społecznie sposobu spędzania czasu wolnego, rozwijają swoje zainteresowania, wydłużają czas koncentracji na zadaniu, doprowadzają zadanie do końca.

Partnerzy

MEN MKO Biuro Edukacji Szkoła W Ruchu
© 2024 Zespół Szkół Specjalnych nr 85
Wykonanie: Solmedia.pl