Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne (SPK) powstały z inicjatywy Biura Edukacji Urzędu miasta stołecznego Warszawy oraz Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

Celem Specjalistycznych Punktów Konsultacyjnych jest pomaganie osobom, które pracują i opiekują się dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez profesjonalistów na co dzień pracujących w szkołach specjalnych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Pomoc udzielana jest: nauczycielom, pedagogom, wychowawcom, rodzicom i opiekunom, kuratorom sądowym oraz pracownikom instytucji pomocowych.

Konsultacje są bezpłatne.

Specjaliści SPK pomogą nazwać problem, poszukać jego przyczyny oraz zaproponują sposób rozwiązania trudnej sytuacji.

W Specjalistycznym Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Elektoralnej działającym na terenie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 85 w Warszawie oferowana pomoc adresowana jest do osób doświadczających różnorakich trudności w opiece, wychowaniu, edukacji czy planowaniu terapii dla dzieci o zaburzonym przebiegu rozwoju, jak również dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz głębokim i/lub z autyzmem,

a także w załatwianiu spraw formalnych na ich rzecz.

ZAKRES KONSULTACJI UDZIELANYCH W SPK-ELEKTORALNA

 

KATARZYNA FOLEJEWSKA – oligofrenopedagog, logopeda, doradca zawodowy

 • doradztwo zawodowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną/autyzmem
 • aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną/autyzmem
 • poszukiwanie odpowiedniej szkoły/placówki dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną/autyzmem przy zmianie etapu edukacyjnego
 • zaburzenia mowy i komunikacji

 

KLAUDIA GRUDKOWSKA – pedagog szkolny, oligofrenopedagog, edukator seksualny

 • rozwój płciowyoraz seksualność dzieci i młodzieży oraz dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną/autyzmem
 • rozwiązywanie problemów w obszarze rozwoju płciowego i seksualności u małych dzieci, dzieci w wieku szkolnym oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną/autyzmem oraz nieprawidłowościami w rozwoju
 • problemy wieku dojrzewania
 • pomoc w uzyskiwaniu wsparcia finansowego oraz rzeczowego od instytucji pomocowych, a także w załatwianiu spraw formalnych w tego typu instytucjach i organizacjach

 

ANNA KRASNODĘBSKA – oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej

 • konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET) dla dzieci
  i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym/autyzmem
 • alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC)
 • wspomaganie rozwoju procesów integracji sensorycznej w środowisku domowym
 • postępowanie z trudnymi zachowaniami uczniów w oparciu o metody behawioralne

 

BEATA PALIMĄKA – oligofrenopedagog, wychowawca zespołu rewalidacyjno-wychowawczego

 • edukacja i terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
 • poszukiwanie miejsca stałego pobytu dla osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
 • załatwianie spraw formalnych związanych z umieszczeniem osoby niepełnosprawnej intelektualnie w domu pomocy społecznej
 • aspekty prawne związane z opieką i wychowaniem dziecka z niepełnosprawnością intelektualną/autyzmem

 

MAŁGORZATA DZIEKAN – psycholog, pedagog specjalny w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 • postępowanie z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży w oparciu o metody behawioralne
 • wsparcie psychologiczne dla osób pracujących i/lub wychowujących dzieci i młodzież
  z nieprawidłowym rozwojem, niepełnosprawnością intelektualną i/lub autyzmem
 • przeprowadzenie procedury ubezwłasnowolnienia osoby z niepełnosprawnością intelektualną
 • poszukiwanie ośrodków diagnostycznych oraz terapeutycznych wspomagających proces edukacji i/lub terapii dzieci i młodzieży odpowiednich do zgłoszonych trudności

Konsultacje odbywają się po wcześniejszym umówieniu się z koordynatorem SPK – Klaudią Grudkowską

tel.: (22) 620 65 35

e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony głównej Specjalistycznych Punktów Konsultacyjnych

w Warszawie: www.spk.waw.pl