Dnia 27 listopada 2014 roku odbyła się Zabawa Andrzejkowa zorganizowana przez wychowawców świetlicy, której celem było przedstawienie uczniom w formie zabaw najpopularniejszych wróżb andrzejkowych.
W zabawie udział brali uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz zespołów rewalidacyjnych wraz z nauczycielami.

Dnia 25.10.2014 r. odbył się w Grójcu XIII Mazowiecki Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych drużyn 5-osobowych. W turnieju wzięła udział sekcja „Elektoralna” działająca przy naszej szkole.

27.11.2014 Zespoły - muzyczny KONGO oraz teatralny RaMiNa - wzięły udział w Festiwalu Sztuki Teatralnej Dzieci i Młodzieży Szkół Specjalnych, zorganizowanym przez Fundację Mazowiacy. Impreza odbyła się w Pałacu Staszica w Warszawie.

Konkurs Mini Koła Fortuny , Zagadki Smoka Obiboka - 10.02.2014r.

Uczniowie Zespołu Szkół nr 85 już od 2000 roku spotykają się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 220, im. dr S. Kopczyńskiego.

W ramach spotkań integracyjnych organizowane są wspólne zajęcia plastyczne, muzyczne, kulinarne, komputerowe. Uczniowie wspólnie organizują spektakle, chodzą na wycieczki do muzeów oraz biorą udział w międzynarodowych akcjach.

Dnia 12 listopada 2014r. odbyła się w naszej szkole Akademia z okazji Święta Niepodległości. Była to podniosła inscenizacja obrazująca rozbiór Polski, twórczość wybitnych Polaków oraz wyzwolenie naszej Ojczyzny przez Legiony marszałka Józefa Piłsudskiego. Artystami przedstawienia byli uczniowie naszej szkoły oraz harcerze z Zespołu Rehabilitacyjnego Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

14 listopada 2014 roku na terenie Fundacji „Pociechom”, odbyła się impreza plenerowa „Spotkanie z Duchem Jazdy Polskiej”.
Uczniowie klas SSPP mieli możliwość obejrzenia stajni i zapoznania się z zasadami, których należy przestrzegać w kontakcie z koniem.

Dnia 20 grudnia odbyły się szkolne Jasełka pod hasłem "Wolne miejsce przy stole".

W przedstawieniu wzięli udział nauczyciele i uczniowie klas trzecich Szkoły Przysposabiającej do Pracy, którzy ostatni rok uczęszczają do naszej szkoły.

W dniu 4 listopada 2014 roku, w dzień imienin Jana Pawła II, czyli wspomnienie świętego Karola Boromeusza uczniowie naszej szkoły udali się do Muzeum Jana Pawła II i kard. Wyszyńskiego przy Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie,  na zajęcia o podróżach Jana Pawła II po świeci - Afryka.

W dniu 22 listopada 2013 roku, podczas uroczystych obchodów 50 rocznicy powstania Szkoły Podstawowej Nr 243, szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 85, czyli Szkoła Podstawowa Nr 243, Gimnazjum Nr 146 i Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 5, otrzymały imię Eunice Kennedy Shriver - założycielki Special Olymipcs.