W dniu 22 września 2014 r. w Zespole Szkół Specjalnych Nr 85 w Warszawie przy ul. Elektoralnej 12/14 odbyły się Integracyjne Igrzyska Sportowe „Razem do zwycięstwa” przy wsparciu Miasta Stołecznego Warszawa.

W pierwszą rocznicę nadania imienia i w Światowy Dzień Patronki Eunice Kennedy Shriver zorganizowano jednodniowe Igrzyska Sportowe o charakterze Integracyjnym. Była to forma realizacji przesłania Eunice Kennedy Shriver o możliwościach przełamywania barier dotyczących osób niepełnosprawnych. Mottem imprezy były słowa Nelsona Mandeli  „Sport ma moc by łączyć ludzi, sport ma moc by zmieniać świat”. Olimpijski charakter imprezy podkreśliło uroczyste otwarcie z zapaleniem znicza oraz zamknięcie zawodów z wypuszczeniem balonów przyjaźni do nieba. Organizowane były konkurencje zespołowe w mieszanych drużynach, rówieśnicy pełnosprawni i z niepełnosprawnością intelektualną. Taka forma organizacji umożliwiła wszystkim uczestnikom odniesienie sukcesu.