15 marca, w sobotę, odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Będę uczniem klasy pierwszej". W ramach tematu przewodniego "Tak uczymy" zaprezentowane zostały metody przekazywania wiedzy oraz kształtowania umiejętności we wszystkich obszarach funkcjonowania ucznia.

W spotkaniu wzięli udział kandydaci na uczniów naszej szkoły oraz uczniowie klas pierwszej i drugiej wraz z rodzicami.

Gości zebranych w auli przywitała Pani Dyrektor Agnieszka Tymińska a uczniowie szkoły, wspierani przez swoich nauczycieli, zaprezentowali krótki program artystyczny. Po występie i słodkim poczęstunku uczniowie wraz ze swoimi młodszymi kolegami uczestniczyli we wspólnych zabawach pod czujnym okiem pedagogów.

W tym samym czasie rodzice mieli okazję zapoznać się z ofertą szkoły, zadać pytania Pani Dyrektor i nauczycielom. Rodzice uczniów klas pierwszej i drugiej wymienili doświadczenia z rodzicami naszych małych gości opowiadając o swoich spostrzeżeniach i wnioskach dotyczących edukacji oraz wychowania ich dzieci w naszej placówce. Z tych rozmów wyłonił się obraz szkoły otwartej, przyjaznej uczniom, życzliwie podążającej za ich potrzebami, wykorzystującej zarówno sprawdzone jak i nowoczesne formy nauczania, szkoły działającej zgodnie ze standardami szkolnictwa specjalnego.

Zapraszamy też na ostatnie spotkanie z cyklu zatytułowane Moja pierwsza lekcja, które odbędzie się w dniu 22 maja w godzinach 8.30 - 11.00.

Prosimy o zgłoszenie chęci przybycia pod nr tel. 22 620 57 72.