W dniu 22 listopada 2013 roku, podczas uroczystych obchodów 50 rocznicy powstania Szkoły Podstawowej Nr 243, szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 85, czyli Szkoła Podstawowa Nr 243, Gimnazjum Nr 146 i Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 5, otrzymały imię Eunice Kennedy Shriver - założycielki Special Olymipcs.

Uroczystość rozpoczęła odprawiona przez księdza proboszcza Leszka Slipka z parafii św. Andrzeja Apostoła piękna msza w intencji szkoły i jej Patronki zakończona poświęceniem sztandaru szkoły. Gościliśmy wiele zacnych osobistości - zastępca Attache ds. Kultury Ambasady USA Pani Keisha Lafayete, Prezes Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska Pani Katarzyna Frank-Niemczycka, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Pan Włodzimierz Paszyński, Przewodnicząca Komisji Edukacji i Rodziny Rady m.st. Warszawy Pani Małgorzata Żuber-Zielicz, Zastępca Dyrektora Biura Edukacji m.st. Warszawy Pani Mieczysława Nowotniak, Burmistrz Dzielnicy Śródmieście Pan Wojciech Bartelski, Zastępca Prezesa Zarządu PFRON Pani Agnieszka Kłosowska-Dudzińska, Prezes Honorowy PSOUU, jedna z założycieli Szkoły Podstawowej Nr 243 Pani Krystyna Mrugalska. Przybyli też przedstawiciele instytucji oświatowych, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, związków zawodowych, wielu instytucji, fundacji, organizacji pozarządowych wspierających działalność szkoły oraz przyjaciele, byli dyrektorzy i nauczyciele, nasi absolwenci oraz uczniowie z rodzicami, wszyscy, dla których nasze święto było ważne i pragnęli wraz z nami przeżyć ten historyczny moment, jedyny w historii szkoły.

Nasza Patronka, Eunice Kennedy Shriver, to wyjątkowa osoba. Była założycielką Special Olymipcs. Poświęciła całe swoje życie walcząc o prawa dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki jej staraniom Prezydent Kennedy powołał Komisję ds. Niepełnosprawności Intelektualnej. Eunice pomagała także w utworzeniu sieci placówek naukowych oraz centrów badań nad niepełnosprawnością intelektualną przy amerykańskich uniwersytetach medycznych. Za swą działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną Eunice Shriver otrzymała między innymi Prezydencki Medal Wolności - najwyższe oznaczenie państwowe w Stanach Zjednoczonych, order Legii Honorowej, Medal Uśmiechu oraz Nagrodę Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. W Polsce przyznano jej w 1991 roku Order Uśmiechu. Zmarła 11 sierpnia 2009 roku.

Co roku 22 września obchodzić będziemy Jej święto - EKS Day. Olimpiady Specjalne reprezentowali Wiceprezes ds. Organizacji Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska Pan Krzysztof Krukowski i Dyrektor Generalny Biura Narodowego Olimpiady Specjalne Pan Bogusław Gałązka oraz himalaistka, ambasador Olimpiad Specjalnych Pani Kinga Baranowska. Na naszą uroczystość przygotowaliśmy prezentację o historii szkoły i działalności Patronki. Dużą niespodzianką dla przybyłych była prezentacja nagrania nadesłanego przez syna Eunice - Timothy'ego Shriver'a z życzeniami i gratulacjami dla społeczności szkolnej. Część artystyczną uświetniły występy naszych uczniów we wzruszających epizodach sportowych. Tego szczególnego dnia ukazało się Specjalne Wydanie Gazetki Szkolnej NASZA PIĄTKA. Przybyli goście mieli możliwość zwiedzania przygotowanych wystaw, zwiedzanie budynku szkoły oraz złożenia pamiątkowych wpisów w Kronice Szkoły. Zebraliśmy liczne pochwały za rozmach i wspaniałą organizację uroczystości. Starania wszystkich przyczyniły się do ostatecznego, dopracowanego pod każdym względem kształtu uroczystości. Społeczność szkolna jest dumna ze swojej Patronki, Eunice Kennedy Shriver, a świadomość, kim była ta wybitna postać, każe pamiętać o ponadczasowym celu, który zawsze jej przyświecał - budowanie społeczeństwa akceptacji dla wszystkich.