Dyrekcja Zespołu szkół Specjalnych nr 85 w Warszawie, działając zgodnie z uchwałą nr XLV/1083/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 01 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. uprzejmie informuje, że z dniem 01 września 2017 r: w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 wchodzą Szkoła Podstawowa nr 243 im. Eunice Kennedy Shriver oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 5 im. Eunice Kennedy Shriver.

 

W związku z powyższym od roku szkolnego 2017/2018 miejscem realizacji obowiązku szkolnego uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 243 będzie Szkoła Podstawowa Specjalna nr 243. Uczniowie kończący w bieżącym roku szkolnym klasę VI staną się uczniami klasy VII Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 243. Uczniowie klas I - II Gimnazjum Specjalnego nr 146 od 1 września 2017 roku będą realizowali obowiązek szkolny w oddziałach gimnazjalnych (kl. II i III) w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 243.