Imprezy i uroczystości szkolne 2016/2017

Uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli p. E. Pędzich, p. A. Podpory. i p. J. Górskiej zwiedzili wystawę „Biblia Pauperum. Sztuka ubogich i wykluczonych. Obraz Boga w sztuce ludowej” w Państwowym Muzeum Etnograficznym oraz uczestniczyli w towarzyszących jej Warsztatach Bożonarodzeniowych. 

1 września na długo przed pierwszym dzwonkiem korytarze naszej szkoły wypełniły się uczniowskim gwarem. Po tak długiej przerwie każdy chciał spotkać przyjaciół, podzielić się wrażeniami z wakacji, przywitać nauczycieli. Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2016|17 rozpoczęła się punktualnie. Pani Dyrektor Agnieszka Tymińska w ciepłych, serdecznych słowach powitała uczniów, Rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły.

„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć niech będę dzielny w swym wysiłku”
W dniach 3 – 6 listopada 2016 r. w Katowicach odbył się VIII Ogólnopolski Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych. W dziewięcioosobowej kadrze Mazowsza znalazło się troje uczniów naszej szkoły.

3 listopada 2016 roku pod opieką nauczycieli p. M. Bednarczyk, p. J. Górskiej, p. E. Pędzich, i p. A. Podpory odbyła się wycieczka do Teatru Wielkiego - Opery Narodowej z udziałem uczniów naszej szkoły.

14 października to szczególny dzień w kalendarzu szkolnym.
Uczniowie dziękują swoim nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za ich trud, uśmiech, codzienną troskę.

W dniach 1-12 października 2016r odbyła się jubileuszowa XX edycja Międzynarodowego Festiwalu Dzieci i Młodzieży KORCZAK 2016, którego organizatorem jest Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ. Z tej okazji odbyło się w Warszawie ponad 100 wydarzeń festiwalowych. Patronem festiwalu jest Janusz Korczak (1878-1942) wybitny polski pedagog, lekarz, autorytet moralny, który bez reszty poświęcił swe życie i działalność dzieciom.