Po raz drugi w ZSS Nr 85 obchodziliśmy ustanowiony w 2014 roku na wniosek Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. W ramach obchodów uczniowie i nauczyciele naszej szkoły przygotowali apel związany z Prawami Dziecka. Podjęte działania miały na celu upowszechnianie praw najmłodszych, uznanie ich podmiotowości oraz przypomnienie, że prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka.

Pamiętamy, że prekursorem podejmowanych działań na rzecz praw dziecka był Janusz Korczak, wybitny polski pedagog, lekarz, autorytet moralny, który bez reszty poświęcił swe życie i działalność dzieciom.

Pani Agnieszka Tymińska, Dyrektor ZSS Nr 85 przypomniała, iż to z inicjatywy Polski w 1989 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Konwencję o Prawach Dziecka. Pani Dyrektor podkreśliła potrzebę przestrzegania praw dziecka, przypominając równocześnie o obowiązkach które również są bardzo ważne i należy je wypełniać. Wskazała równocześnie, że jest to bardzo dobry dzień będący impulsem dla wszystkich dorosłych do dbania o dzieci tak, aby wszystkie ich prawa były przestrzegane.

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 2016 odczytany został list Rzecznika Praw dziecka oraz zaprezentowane zostało przesłanie Rzecznika Praw Dziecka oparte na korczakowskim prawie do szacunku nawiązujące do Konwencji o Prawach Dziecka.

Apel był dobrą okazją do przypomnienia Wizyty Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka w ZSS Nr 85 - 20.06.2016 roku, który wypowiedział wówczas słowa na temat spotkania z uczniami i kadrą pedagogiczną naszej szkoły:

„Wspaniała Szkoła z fantastycznym klimatem placówki. Tu widać dobrą pracę wychowawczą. Jesteście, jak jedna wielka rodzina. Gratuluję i dziękuję.”

Podczas apelu swoje umiejętności artystyczne zaprezentowali najmłodsi uczniowie naszej szkoły, uczestnicy zajęć muzyczno – ruchowych. Emocje wzbudził film „Mam prawo do …” z udziałem uczniów i nauczycieli ZSS Nr 85 występujących w scenkach rodzajowych na temat praw dziecka. Następnie wyświetlono prezentację multimedialną „Działania Korczakowskie w ZSS Nr 85” oraz film „Śladami Janusza Korczaka – prawa dziecka” zrealizowany podczas wycieczki naszych uczniów do Polskiego Radia.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa prac plastycznych przygotowanych na Konkurs Plastyczny „Mam prawo do …”. Za pomysłowe i oryginalne prezentacje wszyscy laureaci konkursu otrzymali dyplomy. Spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze przy piosenkach o prawach dziecka: „Orkiestra dni naszych”, „Masz prawo do swych praw”.

Apel przygotowali nauczyciele: p. Elżbieta Pędzich, p. Małgorzata Bednarczyk, p. Jolanta Chmielińska, p. Joanna Górska, p. Edyta Izbicka, p. Krzysztof Kaczmarczyk, p. Joanna Narkiewicz – Jodko, p. Adrianna Podpora, p. Kamila Sobiecka, p. Marek Wójcik. Obsługa techniczna: p. Ernest Stępień.