Rok szkolny 2015/16 rozpoczęty.  Pani Dyrektor Agnieszka Tymińska  wraz z Paniami Wicedyrektor: Bożeną Kowalską oraz Grażyną Wyszomierską powitała wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli życząc wspaniałego roku szkolnego.  Pan Adam Sobieraj  z Zarządu Dróg Miejskich wręczył uczniom klas pierwszych Szkoły Podstawowej pakiety bezpieczeństwa  wśród których między innymi znajdowały się kamizelki odblaskowe. Prezenty pomogą uczniom w bezpiecznym poruszaniu się po drodze podczas wycieczek i wyjść poza teren szkoły. Podczas uroczystości  w poczcie sztandarowym społeczność szkolną  reprezentowali uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy: Natalia Koc, Patrycja Gajewska oraz Piotr Błaszczyk.