Imprezy integracyjne na terenie placu szkolnego, piknik na boisku szkolnym.Nauczanie i terapie inwidualne.Prowadzenie ogródka szkolnego, zajęcia przy pielęgnacji sadzonek warzyw.Uroczystość zakończenia szkoły, uczniowskie przedstawienie tańca Wyjścia na zajęcia poza szkołą w ramach wychowania fizycznego, przykład zajęć z  korzystanie ze sprzętu wodnego.Nauczanie gotowania, czterech uczniów obierających warzywaHipoterapiaWyjście ze szkoły do parku w ramach wychowania fizycznego, rehabilitacja poprzez jazdę na rowerze (trój/czterokołowych)Wyjście ze szkoły w plener, punkt widokowy w parkuTablice Interaktywne, tablica ma funkcje reagowania na dotyk jak Przykład sali nauczania, sześcioro uczniów i nauczyciel.Zooterapia, rehabilacja pod wpływem zwierząt. Przykład dogoterapiiWyjazdy szkolne, przykładowy wyjazd nad morze.Boiska szkolne, boisko do koszykówki i boisko do piłki nożnejZajęcia na pływalni poza szkołą

W Zespole Szkół Specjalnych Nr 85 działa Rada Rodziców. Jej członkowie zostali wybrani z przedstawicieli rad oddziałowych. Dokumentem, który wyznacza cele, zadania i organizację Rady jest Regulamin.

Rada Szkoły uczestniczy w działaniach dotyczących edukacji uczniów, opiniuje plany pracy szkoły, projekty oraz innowacje pedagogiczne. Pomaga dyrekcji w wypracowaniu perspektywicznego programu rozwoju placówki, jego bazy i wyposażenia.

Opiniuje pracę nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, prezentuje opinie rodziców i nauczycieli w istotnych sprawach opiekuńczo – wychowawczych szkoły.

W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców. Zebrane fundusze są pod pełną kontrolą Rady Rodziców i w znaczący sposób wspomagają potrzeby szkoły w zakresie m.in. zakupu pomocy dydaktycznych, wspomagania uczniów będących w potrzebie, zakupu paczek dla uczniów, upominków i nagród, wspierania szkolnych uroczystości, wycieczek oraz innych form spędzania wolnego czasu na terenie placówki i poza nią.

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca: Dominika Żelazo

Wiceprzewodniczący: Marek Wysocki

Skarbnik: Aneta Powałka

Sekretarz Karolina Andrian

Członek: Iwona Kołakowska

              Elżbieta Rowicka

              Marcin Wasilewski

              Krzysztof Nowikow

 

Komisja rewizyjna:

Aleksandra Łaczyńska - Mendakiewicz

Beata Matusiewicz

Krystyna Karczewska

 

Dokumenty:

Regulamin Rady Rodziców (plik PDF)

Uchwała (plik PDF)

Rodzice mają możliwość dokonywania dobrowolnych wpłat na rzecz Rady Rodziców w kasie szkoły lub na konto bankowe (w tytule przelewu podajemy imię i nazwisko dziecka oraz klasę).
Nr rachunku Rady Rodziców: 24 1240 2135 1111 0010 1996 0895