2018
20
lutego
Dzień otwarty dla kandydatów
do szkoły przysposabiającej do pracy godz.10.00