2019
19
stycznia
Dzień otwarty dla kandydatów
do szkoły przysposabiającej do pracy
godz. 10.00 - 12.00