Aktualności

6 maja 2022 r. w piękny, słoneczny dzień klasa 3G szkoły przysposabiającej do pracy, wybrała się na jednodniową wycieczkę pociągiem Pendolino do Gdańska. W niecałe 2,5 godziny znaleźliśmy się w przepięknym, położnym nad Morzem Bałtyckim u ujścia Motławy do Wisły, GDAŃSKU.
Zwiedzanie miasta, rozpoczęliśmy od historycznego miejsca Westerplatte, do którego popłynęliśmy statkiem. Po intersującej lekcji historii udaliśmy się na podbój Starego Miasta.Następnie wyczerpani długim spacerem, głodni i spragnieni zjedliśmy przepyszny obiad a na deser lody w kawiarni. Znaleźliśmy również chwilę oddechu na plażowanie.
Wycieczka ta była okazją do wykorzystania umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach i na długo pozostanie w naszych wspomnieniach.

 

  

 

W pierwszych dniach maja uczniowie czterech klas Szkoły Podstawowej - Ib, IIa, IIIa i IIIc uczestniczyli w trzydniowej wycieczce do Gospodarstwa Agroturystycznego „Pod Brzozami”. Organizacja Zielonej Szkoły to idealne uzupełnienie realizowanych programów edukacyjnych uczniów naszej szkoły oraz poszerzenie wiedzy zdobywanej w czasie zajęć lekcyjnych. Dla większości uczniów był to pierwszy wyjazd i czas spędzony bez rodziców poza domem.
Podczas pobytu w wiejskim gospodarstwie dzieci miały okazję uczyć się przez doświadczanie w bezpośrednim kontakcie z otaczającymi je zwierzętami. Przyglądały się pracy gospodarza, poznały sposoby opieki nad wiejskimi zwierzętami poprzez karmienie kur, królików, wyprowadzanie zwierząt na pastwiska (krów, kóz, owiec i kucyków). Kontakt ze zwierzętami pozytywnie wpływał na funkcjonowanie w grupie, dostarczał wielu bodźców sensorycznych m.in. dotykowych czy węchowych a przede wszystkim wywoływał wiele radości. Dodatkowymi atrakcjami był piknik nad stawem połączony z wiosennym brodzeniem w wodzie, przejażdżka wozem, przejażdżki na kucykach oraz ognisko z kiełbaskami.Wyjazd najmłodszych uczniów był również idealną okazją do nauki samodzielności i doskonalenia czynności samoobsługowych. Obcowanie dzieci z przyrodą, poznanie jej praw i wspólne zabawy na świeżym powietrzu aktywizowały uczniów do działania. Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu, zabawy i przeżywane radości to najlepszy sposób na zintegrowanie zespołów klasowych.
„Zielona szkoła” to realizacja zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych poza ławką szkolną, bez mamy i taty – to doskonały sposób na naukę i dobrą zabawę wśród kolegów i koleżanek ze szkoły :)

 

  

7- go maja, w naszej szkole odbył się warsztat zorganizowany i przeprowadzony przez szkolnego logopedę szkoły podstawowej – „Mamo, tato, pogadajmy i pograjmy!”. W warsztacie brali udział uczniowie szkoły podstawowej wraz z rodzicami. Ideą spotkania było wzmacnianie naprzemienności i sprawstwa w komunikacji uczniów ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi oraz nabycie świadomości rodziców, że wyznacznikami modelowej sytuacji komunikacyjnej jest naprzemienność oraz sprawstwo, a gry dydaktyczne – ich wybór a następnie możliwość decydowania o wariancie gry - pozwala na maksymalne włączenie dziecka z niepełnosprawnością w działania naprzemienne i doskonalenie tego sposobu funkcjonowania w relacji z partnerem komunikacyjnym. Podczas warsztatu dzieci wraz ze swoimi rodzicami intensywnie ćwiczyły kluczowe umiejętności użytkownika AAC: wykorzystanie gestu, odrywanie znaku, przyklejanie znaku na pasek zdania, dotykanie każdego symbolu w celu nadania albo odczytania komunikatu, wybieranie symbolu z tablicy komunikacyjnej. Spotkanie pozwoliło na doświadczanie zabawy w modelu naprzemiennym, wpływu na przebieg gry. Wskazówki logopedy pozwoliły rodzicom na rozwijanie koncentracji uwagi dziecka na sytuacji komunikacyjnej, naukę budowania wypowiedzi kilkuelementowej adekwatnej do przebiegu gry. Intensywne ćwiczenia wzmocniły naprzemienność i sprawstwo dzieci, a rodzicom pozwoliły na zwiększenie kompetencji w roli partnera komunikacyjnego.

 

  

Szanowni Państwo,
tegoroczna Akcja „Lato w Mieście” w naszej placówce odbędzie się w terminie 27.06 - 08.07. Zapisy będą trwać od 10.05.2022 od godz. 8.00 do 22.05.2022 do godz. 24.00. Bardzo prosimy o zapisy dziecka w formie elektronicznej na stronie internetowej warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl
Po zgłoszeniu dziecka na Akcję "Lato w Mieście" prosimy o wydrukowanie kart (jedna karta=jeden turnus), podpisanie i dostarczenie do sekretariatu szkoły (sala nr 3).

Opłaty wynoszą:

  • 35 zł dziennie za opiekę - wpłaty na konto 19 1030 1508 0000 0005 5009 4002,
  • 15 zł dziennie za wyżywienie -  wpłaty na konto 88 1030 1508 0000 0005 5009 4118.


Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 22.05.2022, brak skutkuje skreśleniem z listy uczestników Akcji „Lato w Mieście”.

Koordynatorzy: Małgorzata Dziekan, Karolina Skrobek

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią w dniu 28 kwietnia 2022 roku W Centrum Kultury "Dobre Miejsce” ul. Dewajtis odbyła się uroczysta Gala rozdania dyplomów i nagród w Archidiecezjalnym Konkursie Santo Subito o św. Janie Pawle II pod hasłem: "Mąż modlitwy zanurzony w Bogu"
Na początku Gali głos zabrali: ks. Łukasz Przybylski, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa dzieci i młodzieży, oraz ks. Marcin Klotz, wizytator nauczania religii w archidiecezji warszawskiej, którzy wręczyli laureatom dyplomy i nagrody.
W Gali uczestniczyli uczniowie naszej szkoły – laureaci tegorocznego konkursu Santo Subito:

  • Martyna Stanisławska
  • Rafał Grzyb
  • Sebastian Wróblewski
  • Nikola Szulborska
  • Bartek Plebański
  • Radosław Czerechowicz

Spotkanie zakończyło się koncertem, w czasie którego solistka Pani Anna Mielecka przy akompaniamencie pianisty Krzysztofa Pazia, zaprezentowali utwory związane ze Św. Janem Pawłem II i Błogosławionym Kardynałem Stefanem Wyszyńskim.

 

  

W kwietniu bieżącego roku po raz kolejny ZSS nr 85 włączył się w jubileuszową, 10 edycję akcji społeczno – edukacyjnej „ŻONKILE”, organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, mającej na celu upamiętnienie bohaterów powstania w getcie warszawskim. Kulminacyjny moment akcji przypada corocznie na dzień wybuchu powstania tj. 19 kwietnia 1943 roku. Akcji od początku towarzyszy hasło „Łączy nas pamięć”, które podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności oraz potrzebę dialogu ponad podziałami.
Symbolem pamięci i szacunku o powstaniu jest żonkil. Rozpowszechnienie tego symbolu zawdzięczmy inicjatywie Marka Edelmana, jednego z ocalałych z powstania w getcie, ostatniego dowódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej. Każdego roku, w rocznicę wybuchu powstania składał on bukiet żółtych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta na warszawskim Muranowie, by oddać hołd poległym towarzyszom. Wraz z nim każdego roku przychodziło coraz więcej ludzi. Z tej inicjatywy rozwinęła się akcja społeczno – edukacyjna „Żonkile”, mająca na celu oraz szerzenie wiedzy na temat powstania w getcie.
Tegoroczne hasło przewodnie akcji Żonkile „Miłość i jej różne oblicza”, zainspirowane książką Marka Edelmana „I była miłość w getcie”, ma nas uwrażliwić na to czym była i co znaczyła miłość w warunkach getta: od miłości rodzicielskiej, przez miłość do przyjaciół, miłość idei, aż po miłość romantyczną. Hasłu towarzyszą słowa Marka Edelmana: ”Nienawiść jest łatwa. Miłość wymaga wysiłku i poświęcenia”.
W ramach akcji, na korytarzach szkolnych prezentowane były gazetki okolicznościowe, plakaty, materiały POLIN związane z wybuchem powstania w getcie. Przypomniana została ponadto postać Ireny Sendlerowej, niosącej pomoc dzieciom żydowskim i dorosłym w getcie warszawskim, uhonorowanej tytułem Sprawiedliwej wśród Narodów Świata oraz Janusza Korczaka, wybitnego pedagoga, do końca opiekującego się wychowankami założonego przez siebie Domu Sierot.
Nasi Wychowankowie, uczniowie SP oraz SPdP, przygotowali papierowe żonkile- symbol pamięci o bohaterkach powstania w getcie. Następnie oddali hołd bohaterom powstania, składając kwiaty pod pomnikiem Bohaterów Getta Warszawskiego oraz pod pomnikiem Janusza Korczaka, prekursora działań na rzecz praw dziecka ofiarnie niosącego pomoc dzieciom warszawskiego getta. Uczniowie obejrzeli również okolicznościowy Mural przy Metrze Centrum, upamiętniający osoby, których historie na różne sposoby łączą się z tegorocznym hasłem kampanii.
Poprzez podejmowane działania pielęgnujemy pamięć o powstaniu w getcie warszawskim i jego bohaterach, którzy stanęli do walki o ludzką godność i którzy są częścią naszej wspólnej historii. To lekcja historii, kształtująca wrażliwość i solidarność z potrzebującymi pomocy.
Organizatorzy podejmowanych przedsięwzięć: p. K. Żółtowłos, p. E. Pędzich, p. M. Miecznik, p. I. Liwak, K. Kasior – Walczak.

 

 

Dnia 27.04.2022r. odbyło się szkolenie „Czytamy razem w domu – kilka słów o czytaniu uczestniczącym” prowadzone przez neurologopedki p. Ewelinę Sałańską i p. Edytę Stachowicz. Rodzice dowiedzieli się jak budować książki do czytania uczestniczącego, dobierać słownictwo i symbole. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się także, jakie są zalety aktywnego czytania z dzieckiem oraz jakie umiejętności poznawcze i edukacyjne rozwija ten sposób obcowania z książkami. Podczas spotkania zaprezentowane zostały także teksty, które rodzice mogą przystosować w warunkach domowych do czytania uczestniczącego.

 

 

W piątek 22 kwietnia uczniowie szkoły podstawowej oraz szkoły przysposabiającej do pracy brali udział w szkolnych obchodach Dnia Ziemi. Przeprowadzona tego dnia akcja miała na celu propagowanie postaw proekologicznych.
Na uczestników przedsięwzięcia czekały zadania związane z segregowaniem odpadów, układaniem haseł ekologicznych (również z wykorzystaniem symboli AAC), zdobieniem toreb wielokrotnego użytku na klasowe zakupy i rozwiązywaniem quizów. Były również zadania ruchowe, takie jak pokonanie slalomu ,,Oszczędzaj wodę” oraz gra w kręgle. Odbył się pokaz mody ,,Coś z niczego”, podczas którego uczniowie mieli okazje zaprezentować eko - ubrania wykonane z materiałów recyklingowych.
Zwieńczeniem obchodów było propagowanie upcyklingu, czyli tworzenia nowych rzeczy z niepotrzebnych przedmiotów. Uczniowie SPdP wykonali prawdziwe dzieła sztuki ,,Eko –świata”, a uczniowie SP przygotowali wspaniałe zabawki w ramach konkursu ,,Recyklingowa fabryka zabawek”.

 

 

Po długiej przerwie związanej z pandemią udało nam się powrócić do Wielkanocnej tradycji naszej szkoły - Poranków Wielkanocnych.
W tym roku nauczyciele wraz z uczniami przedstawili wydarzenia Wielkiego Tygodnia w formie teatru cieni. Aktorzy za pomocą gestów i muzyki odegrali sceny z ostatnich dni życia Jezusa.
Grę aktorów podziwiali, zaproszeni goście, oraz cała społeczność szkolna: dyrekcja, nauczyciele, rodzice, uczniowie, pracownicy szkoły. Spektakl dostarczył każdemu wielu wzruszeń i pozwolił na chwilę refleksji nad tajemnicą męki i zmartwychwstania Jezusa.

 

 

Od wielu lat uczniowie Naszej Szkoły uczestniczą w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez Muzeum dla Dzieci im. Janusza Korczaka mieszczącym się Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Muzeum Etnograficzne to miejsce fascynujące, pełne tajemniczych obiektów i unikalnych wystaw, które uwrażliwia na piękno zarówno kultury polskiej jak i kultur świata. W muzeum realizowane są różnorodne formy artystycznej edukacji – działań plastycznych, literackich, teatralnych i muzycznych.
W dniu 1 kwietnia 2022 roku uczniowie kl. 8a Szkoły Podstawowej, kl. P2E oraz przedstawiciele kl. P1A Szkoły Przysposabiającej do Pracy pod opieką nauczycieli p. A. Podpory, E. Pędzich oraz J. Matusiak, uczestniczyli w Lekcji Wielkanocnej, poznając tajemnice, jakie kryją się za poszczególnymi zwyczajami towarzyszącymi świętom Wielkiej Nocy. Zwiedzając w Pracowniach Etnograficznych wystawy, w otoczeniu licznie zgromadzonych eksponatów, uczniowie wprowadzeni zostali w świat tradycyjnych obrzędów i zwyczajów związanych z okresem Wielkanocy.
Ponadto, uczestnicząc w zajęciach plastycznych, uczniowie mieli także okazję do poznania sposobu zdobienia pisanek metodą batikową, czyli za pomocą rozgrzanego wosku, poznając równocześnie zwyczaje naszych przodków. Wykonaną przez siebie wielkanocną ozdobną zawieszkę uczestnicy zajęć mogli zabrać do własnych domów.
Wcześniej, w ramach spotkań muzycznych z cyklu - Koncerty interaktywne „Muzyka na żywo”, Nasi Wychowankowie uczestniczyli w interaktywnym koncercie z zabawami wielkanocnymi „Gra kapela”, dzięki którym mieli możliwość poznania dawnych instrumentów, a także regionalnych strojów ludowych. Na przygodę z muzyką tradycyjną różnych regionów Polski, rytmy tańców i zabaw ludowych, zaprosiła Nas Kapela Pauli Kinaszewskiej.
Udział w zajęciach organizowanych przez Muzeum budzi u Naszych Wychowanków ciekawość, skłania do zadawania pytań i prowadzenia dialogu, wywołuje i pobudza pozytywne emocje, wyobraźnię, rozwija zainteresowania oraz inspiruje do twórczej aktywności.

 

© 2022 Zespół Szkół Specjalnych nr 85
Wykonanie: Solmedia.pl