Aktualności

W ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, w naszej placówce realizowano założenia  projektu proekologicznego „Akcja Segregacja”. W okresie od 1 lutego do 21 czerwca 2024 roku podjęto szereg działań mających na celu promowanie proekologicznych postaw i praktyk wśród uczniów.

Zakup i oznakowanie pojemników do segregacji

Jednym z pierwszych działań w ramach projektu był zakup pięciu zestawów pojemników do segregacji odpadów. Zakupione z funduszy projektu kosze zostały czytelnie oznakowane kolorowymi naklejkami i umieszczone w strategicznych miejscach na korytarzach szkolnych, aby były widoczne
i łatwo dostępne dla wszystkich uczniów i pracowników szkoły. Dodatkowo, na korytarzach znalazły się tablice informacyjne na temat  zasad segregacji odpadów z symbolami graficznymi.

Szkolne obchody Dnia Ziemi

19 kwietnia 2024 roku odbyły się szkolne obchody Dnia Ziemi. Był to wyjątkowy dzień, pełen refleksji nad stanem naszej planety oraz inicjowania działań na jej rzecz. Obchody zorganizowano
w formie warsztatowej, angażując każdą z klas w różnorodne aktywności. Na terenie szkoły zorganizowano stanowiska z różnymi konkurencjami dla uczniów, w tym ćwiczeniami ruchowymi, manipulacyjnymi oraz ścieżką sensoryczną. W ramach obchodów uczniowie mieli za zadanie wykonać rękodzieło z recyklingu oraz stworzyć mini ogrody w butelkach. Za wykonanie wszystkich zadań poszczególne klasy otrzymały dyplomy oraz sadzonki ziół i kwiatów. Rośliny zakupione w ramach projektu zostały zasadzone przez uczniów w szkolnym ogródku sensorycznym, co dodatkowo wzbogaciło nasze otoczenie i przyczyniło się do poprawy estetyki szkolnego ogrodu. Relacja
z obchodów Dnia Ziemi znalazła się już wcześniej na stronie internetowej szkoły.

Konkurs plastyczny „Planeta kontra Plastik”

W ramach Dnia Ziemi przeprowadzono także konkurs plastyczny pt. „Planeta kontra Plastik”. Uczniowie mieli za zadanie stworzyć najbardziej kreatywny i przekonujący plakat o tematyce ekologicznej. Wszystkie prace zostały wyeksponowane na terenie szkoły, co pozwoliło na ocenę ich walorów estetycznych i siły przekazu przez całą społeczność szkolną. Podsumowanie konkursu odbyło się w czasie apelu, uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody w formie materiałów plastycznych.

Warsztaty ekologiczne

16 maja 2024 r. uczniowie klasy 8b SP i trzech klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy uczestniczyli w warsztatach poświęconych segregacji śmieci oraz recyklingowi, które odbyły się na terenie PSZOK przy ulicy Tatarskiej 2/4 w Warszawie. Warsztaty te miały na celu pogłębienie wiedzy uczniów na temat zasad segregacji  odpadów miejskich oraz recyklingu, co jest kluczowe dla świadomego
i odpowiedzialnego postępowania z różnorodnymi odpadami.

20 maja odbyły się z kolei w trzech grupach warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej pod nazwą „MINI WYSYPISKO, czyli edukacja i zabawa z MPO”. Była to ciekawa forma nauki, która przez zabawę uczyła dzieci prawidłowych zasad segregacji, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów nietypowych.

Ćwiczenia praktyczne

Kolejnym istotnym działaniem w ramach projektu były ćwiczenia umiejętności segregowania odpadów z wykorzystaniem zestawów demonstracyjnych zakupionych w ramach projektu. Dzięki temu uczniowie mieli okazję utrwalać zdobytą wiedzę korzystając z atrakcyjnych i dostosowanych do ich możliwości percepcyjnych pomocy dydaktycznych. 

Podsumowanie

Realizacja projektu „Akcja Segregacja” w naszej placówce przyczyniła się do zwiększenia świadomości ekologicznej uczniów oraz promowania postaw proekologicznych. Dzięki różnorodnym działaniom
i aktywnościom, uczniowie nie tylko zdobyli wiedzę na temat segregacji odpadów i recyklingu, ale także praktycznie zastosowali te zasady w codziennym życiu szkolnym. W efekcie, nasza placówka stała się bardziej przyjazna środowisku, a uczniowie bardziej świadomi wpływu swoich działań na planetę.

 

 

Partnerzy

MEN MKO Biuro Edukacji Szkoła W Ruchu
© 2024 Zespół Szkół Specjalnych nr 85
Wykonanie: Solmedia.pl